Saturday, 30 June 2018

★೨೮ ಜೂನ್ ೨೦೧೮ ಸ್ಮಶೃ ಚಂದ್ರ ಗ್ರಹಣ ಶಾಂತಿ, ದಾನಾದಿಗಳು★

ಸೂಚನೆ:- ನಂಬಿಕೆಯುಳ್ಳ ಆಸ್ತೀಕ ಋತ್ವಿಕ್ ವಾಣಿ ಬಳಗಕ್ಕಾಗಿ ಈ ಪ್ರಕಟಣೆ. ನಂಬದವರು ಚರ್ಚಿಸುವ ಅಗತ್ಯವಿಲ್ಲ.

■೨೮ ಜೂನ್ ೨೦೧೮ಕ್ಕೆ■ ಅತೀ ಕೆಟ್ಟ ಪರಿಣಾಮದಾಯಕ ◆"ಸ್ಮಶೃ ಚಂದ್ರ  ಗ್ರಹಣವು"◆ (hairpin crack kind of shadow touching the Moon in 1/60 second) ಒಂದು ಲವ ಮಾತ್ರಾ ಅಂದರೆ ಸೆಕೆಂಡಿನ ೬೦ನೇ ಒಂದು ಭಾಗದಲ್ಲಿ ಸೂರ್ಯಾಸ್ತದಿಂದ ಚಂದ್ರೋದಯದ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಜ್ಯೇಷ್ಠಾ ನಕ್ಷತ್ರದಲ್ಲಿ  ಘಟಿಸಿರುತ್ತದೆ. ಸಾವಿರಾರು ವರ್ಷಗಳಿಂದ ಇಂತಹಾ ಕ್ರೂರ ಗ್ರಹಣ ಘಟಿಸಿಲ್ಲ. ಇದರ ಪರಿಣಾಮದಿಂದ ಮುಂದಿನ ಹುಣ್ಣಿಮೆಗೂ ಮತ್ತೊಂದು ಚಂದ್ರ ಗ್ರಹಣ ಆಗುತ್ತಿರುವುದು. ಒಟ್ಟಾರೆ ೨೮ ಜೂನ್ - ೨೭ ಜುಲೈ ೨೦೧೮ ರವರೆಗೆ ಗ್ರಹಣದ ದುಷ್ಪರಿಣಾಮ ಕಾಲ. ಈ ಒಂದು ತಿಂಗಳಲ್ಲಿ ಗ್ರಹಣ ಶಾಂತಿ, ದಾನ, ಜಪ, ಧರ್ಮ ಪಾಲನೆಗಳಿಂದ ರಕ್ಷಣೆ ಪಡೆದುಕೊಳ್ಳಿ.

೧೦ ಸಾವಿರ ಜನರಲ್ಲಿ ೩-೪ ಜನರಿಗೆ ೬ ತಿಂಗಳ ಹಿಂದಿನಿಂದಲೇ ಪರಿಣಾಮ ಆರಂಭವಾಗಿದೆ. ಒಂದು ತಿಂಗಳ ಹಿಂದಿನಿಂದ ಹಲವು ವಿದೇಶ ವಾಸಿಗಳಿಗೆ ದುಷ್ಪರಿಣಾಮ ಕಂಡುಬಂದಿದೆ.

ಈ ಗ್ರಹಣ ಶಾಂತಿಗೆ ದ್ಯಾವಾಪೃಥಿವೀ, ಇಂದ್ರಾಗ್ನಿ, ಮಿತ್ರಾವರುಣ ಮಂತ್ರಗಳಿಂದ ಯಥಾಶಕ್ತಿ ಹೋಮ ಮಾಡಬಹುದು. ಆ ಮಂತ್ರಗಳು ಗೊತ್ತಿಲ್ಲದಿದ್ದರೆ ಸ್ಯೋನಾ ಪೃಥಿವೀ... ಮಂತ್ರದಿಂದ ೪೮, ೧೦೮, ಅಥವಾ ಇನ್ನೂ ಹೆಚ್ಚು ಆಹುತಿಗಳನ್ನು ಮಾಡಬಹುದು. ಶಂಕರಾಚಾರ್ಯರು ಪೌರ್ಣಮಿಯ ಅಧ್ಯಯನ ಮಾಡಿ ಪೂರ್ಣತೆಯ ಸಾಧನೆಗೆ ತೊಡಗಿದರು. ಆಗ ಪೌರ್ಣಮಿ ಕಲಾ ಮಹತ್ವ, ಚಂದ್ರ ಗ್ರಹಣ ಪರಿಣಾಮಗಳು, ಅದನ್ನು ಗೆಲ್ಲುವುದನ್ನೆಲ್ಲಾ ಸಾಧಿಸಿ ತೋರಿಸಿದರು.  ಮಧ್ವಾಚಾರ್ಯರೂ ಕೂಡ ಇಂತಹಾ ಗ್ರಹಣ ಮುಂದೆ ಘಟಿಸುತ್ತದೆ, ಅದಕ್ಕಾಗಿ ಶಾಂತಿ ಮಾಡಲು ಜನಮಾನಸದಲ್ಲಿ ಆಲೋಡನೆಯಲ್ಲಿರಲಿ ಎಂದೇ "ಸ್ಯೋನಾ ಪೃಥಿವಿ ಭವಾನೃಕ್ಷರಾ ನಿವೇಶನೀ | ಯಚ್ಛಾನಃ ಶರ್ಮ ಸಪ್ರಥಃ" ಎಂಬೀ ಮಂತ್ರವನ್ನು ಸಂಧ್ಯಾವಂದನೆಯ ಭೂಮಿ ಪ್ರಾರ್ಥನೆಯಲ್ಲಿ ಸೇರಿಸಿ ಬಳಕೆಗೆ ತಂದರು.

ಇಲ್ಲಿ ಭೂಮಿಯೇ ಕಲಶ, ಚಂದ್ರನೇ ಫಲ. ಹಾಗಾಗಿ ಯಾವುದೇ ಮಂಡಲ, ಕಲಶ ಪೂಜಾದಿಗಳಿಲ್ಲ. ನೇರ ಅಗ್ನಿಮುಖ ಪ್ರಯೋಗದಲ್ಲಿಯೇ ಶಾಂತಿ ಮಾಡಬಹುದು.

ಹಸುವಿನ ಹಾಲು ದಾನಕ್ಕೆ ತಂದಿದ್ದರೆ ಅದನ್ನೇ ಅಕ್ಕಿಗೆ ಹಾಕಿ ಹಾಲ್ಪಾಯಸ ಮಾಡಿದರೆ ಒಂದು ಹೋಮದ್ರವ್ಯ ಆಯಿತು. ಇನ್ನು ಓಷಧಿಗಳು, ಅವರೇ ದಾನಕ್ಕೆ ತಂದ ಹಸುವಿನ ತುಪ್ಪ ಇದ್ದರೆ ಅದೇ ಹೋಮಕ್ಕೆ ಆಜ್ಯವಾಗಿ ಬಳಸಿಕೊಳ್ಳಬಹುದು.

ಉಪನೀತನಾಗಿ ವೇದಾಧ್ಯಯನದಲ್ಲಿರುವವನು ವಟು. ಅಂತಹಾ ವಟುಗಳಿಗೆ ಯಾವುದೇ ದೋಷವಿಲ್ಲ.

ವಿವಾಹ ಆದವರು ಅಂದರೆ  ಗೃಹಸ್ಥರು ಹಚ್ಚೆಚ್ಚು ಗಾಯತ್ರಿ ಜಪ ಮಾಡಿರಿ. ಹಸುವಿನ ಹಾಲು, ಹಸುವಿನ ತುಪ್ಪ, ಬೂದು ಕುಂಬಳಕಾಯಿ ಈ ಮೂರರಲ್ಲಿ ಒಂದು ಅಥವಾ ಮೂರೂ ವಸ್ತುಗಳನ್ನು  ಪಾತ್ರರಿಗೆ ಅಂದರ ಅವುಗಳ ಅಗತ್ಯತೆ ಇದ್ದು ಒಳ್ಳೆಯ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ  ಬಳಸುವವರಿಗೆ ದಾನ ಮಾಡಿ. ಹಾಗೇ ಮೇಲೆ ತಿಳಿಸಿದ ವಿಧಿಯಲ್ಲಿ ಕುಟುಂಬದ ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬರೂ ಶಾಂತಿ ಮಾಡಿಸಿಕೊಳ್ಳಿ.

ನಿಮ್ಮ ನಿಮ್ಮಯ ಕುಲ ಪುರೋಹಿತರಿಗೆ ಇದನ್ನು ತಿಳಿಸಿ, ಅವರಿಂದಲೇ ಅಲ್ಲಲ್ಲೇ ಶಾಂತಿ ಮಾಡಿಸಿಕೊಳ್ಳುವುದು ಉತ್ತಮ. ಆಗ ನೆರೆ ಕರೆಯವರನ್ನೂ ಶಾಂತಿಗೆ ಸೇರಿಸಿಕೊಳ್ಳಿ. ಒಟ್ಟಾರೆ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಶುಭವಾಗಲಿ ಎಂಬ ಉದ್ದೇಶವಿರಲಿ. ನಡೆ-ನುಡಿ, ಆಚಾರ-ವಿಚಾರ, ಆಹಾರ-ವಿಹಾರ ಇತ್ಯಾದಿಗಳಲ್ಲಿ ಹಿಡಿತವಿರಲಿ.

ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಿ ತೊಡಗಿಸಿಕೊಂಡಿರುವವರು ದಾನ, ಶಾಂತಿ, ಜಪಗಳ ಜೊತೆಗೆ ಕಾಮ, ಕ್ರೋಧ, ಲೋಭ, ಮದ, ಮೋಹ, ಮಾತ್ಸರ್ಯಗಳನ್ನು ಹಿಡಿತದಲ್ಲಿಡಿ, ಧರ್ಮ ಪಾಲಿಸಿರಿ.

ಪುರೋಹಿತರಿಗೆ ಪ್ರತ್ಯೇಕ ಶಾಂತಿ ಇಲ್ಲ. ಇತರರಿಗೆ ಶಾಂತಿ ಮಾಡಿಸುವುದರಿಂದ ಪುರೋಹಿತರಿಗೂ ಶಾಂತಿಯಾಗುತ್ತದೆ.

ಇಲ್ಲಿ ಆಬಾಲ ವೃದ್ಧರಿಗೂ, ರೋಗಿಷ್ಟರಿಗೂ, ಕಿವುಡ, ಮೂಗ, ಇತ್ಯಾದಿ ವಿಕಲ ಚೇತನರಿಗೂ ದುಷ್ಪರಿಣಾಮ ಇರುವುದರಿಂದ ಅವರೂ  ಶಾಂತಿ, ದಾನ, ಜಪಾದಿಗಳು ಮಾಡಬೇಕಾಗುತ್ತದೆ.

ಇದು ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಮತ್ತು  ಲೋಕ ರಕ್ಷಕ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಯಾದ್ದರಿಂದ ಯಾವುದೇ ದಕ್ಷಿಣೆಯ (ಶುಲ್ಕದ) ನಿಬಂಧನೆ ಇಲ್ಲ. ದಾನ ಮತ್ತು ಶಾಂತಿಗೆ ಬೇಕಾದ ದ್ರವ್ಯ ಮತ್ತು ಪರಿಕರಗಳನ್ನು ಪುರೋಹಿತರಿಗೆ ಒದಗಿಸಿ ಕೊಡಿ. ಯಥಾಶಕ್ತಿ, ಯಥಾಭಕ್ತಿ ದಕ್ಷಿಣೆ ಕೊಡಬಹುದು. ಪುರೋಹಿತರು ನಿಸ್ವಾರ್ಥದಿಂದ ಪುರದ (ದೇಶದ) ಹಿತವನ್ನು ಆಶಿಸಿ ಶಾಂತಿ ಮಾಡಿಕೊಡಿ.

|| ಧರ್ಮೋ ರಕ್ಷತಿ ರಕ್ಷಿತಃ ||

- ಬ್ರಹ್ಮ ಋಷಿ 
ಕೆ.ಎಸ್. ನಿತ್ಯಾನಂದರು
ವೇದ ವಿಜ್ಞಾನ ಮಂದಿರ,
ಚಿಕ್ಕಮಗಳೂರು.

ಸಿರಿಭೂವಲಯದಲ್ಲಿ ಪರ್ಷಿಯನ್ ಭಾಷೆ

ಮೂಲ ಸಾಹಿತ್ಯ:-

¶'ಯುನಾಶಯುತ್.ನನಜಿತನ್.ಹರಿಹನ್.ಹರ.ಅರಷಕ್'
'ಜಾಈಬ್.ಲಮದಕಟಷ್.ಕೋಇಗ್.ಗ್.ಮರಸದಗನ್.ಭ್.ಧರ್.ರದಯಾರಿ ಹಿಕನ್.ಧಾಬ್.ಲದನ್.ಬಳುಒದ್. ಅಮ್.ಲೋನು.ಅಮಲೊತಿರಪ್' 'ಗಮ.ಅನ್.ಅಣ್.ಷ್.ರುಕ್.ಯಜ.ಇವ್.ಮಿಏನ್.ಅಮ್.ರಕ್.ರತ್.ನ್.ಮಹಾಮದಲಡನ್.ಮಷಿಋ. ರಿಶ್.ಲಮಯಧಿದ್.ರಿಣಿ.ವಾನಜಿದಕಮಗರತ್.ಸೂಹಾಮಥರ್.ವಾತ್.ತದವಾಯಣೀಮರ'¶

ಈ ಸಾಲುಗಳ ಅನುಲೋಮ ಕ್ರಮವು ಕನ್ನಡ ಸಾಹಿತ್ಯವಾಗಿ ಬದಲಾಗುತ್ತದೆ:-

★ರಮಣೀಯವಾದ ತತ್ವಾರ್ಥ ಮಹಾಸೂತ್ರ |
ಗಮಕದ ಜಿನವಾಣಿ ರಿದ್ಧಿ ||
ಯಮಲ ಶ್ರೀ ಋಷಿಮಂಡಲದ ಮಹಾಮಂತ್ರ |
ಕ್ರಮ ನೇಮಿ ವಿಜಯ ಕೃಷ್ಣನ ಮಗ ||೬೩||
ಪ್ರತಿಲೋಮ ಅನುಲೋಮದೊಳು ಬಂದ ಲಬ್ದಾಂಕ
ಹಿರಿಯಾದರರ್ಧ ಭಂಗದ ಸರಮಗ್ಗಿ |
ಕೋಷ್ಟಕದಮಲ ಬೀಜಾಕ್ಷರ ಅರಹನರಿಹಂತ ಜಿನನತ್ಯುಶನಾಯು ||★

ಪ್ರತಿಲೋಮ ಕ್ರಮದ ಅಕ್ಷರಗಳನ್ನು ಕೆಲವೊಂದು ಧ್ವನಿಸಂಕೇತಗಳ ಹೊಂದಾಣಿಕೆಯಿಂದ ಜೋಡಿಸಿಕೊಂಡಾಗ ಪರ್ಷಿಯನ್ ಭಾಷಾ ಸಾಹಿತ್ಯವು ದೊರೆಯುತ್ತದೆ:-

● ಯುನಾಶೈತ್ ನನಜಿತ್ ಅನ್ಹರಿ |
ಅರ್ಷಕ್ ಜಾಈ ಲಬ್ ಅಲಂ ಆದತ್ |
ಶಕ್ ಕೋಈ ಗಮಾರ್ ಸದ್ |
ಅನ್-ಭರ್ ದರ್ದ್ ಯಾರ್ ಹೀ |
ಕಂಧಾ ಅಬ್ ಲದನ್ ಬಳೂದ್ |
ಅಮಲ್ ಅನ್-ಉ-ಅಮಲ್- ತಿರ್ರಫ್ ●

ಭಾವಾರ್ಥ:- ■ಯಾರು ದೇವರ ಮಾತುಗಳನ್ನು ಕೇಳದೆ, ಗೌರವಿಸದೆ, ನಿರಾಕರಿಸಿ ನಡೆಯುವರೋ, ಅಂಥ ಮೂರ್ಖನಿಗೆ ಸಹಿಸಲಾಗದ ನೋವು ಬರುತ್ತದೆ ಅನ್ನುವುದನ್ನು ಯಾರು ಅನುಮಾನಿಸುತ್ತಾರೆ? (ಅನುಮಾನಿಸಲು ಸಾಧ್ಯವಿಲ್ಲ) ಅವನು ಭುಜ ಭಾರವನ್ನು ತಡೆಯಲಾರದೆ ಅಯ್ಯೋ ಇದನ್ನು ಇಳಿಸಿ, ಇಳಿಸಿ ಎಂದು ಕೋರಿಕೋಳ್ಳುವ ಹಾಗೆ ಆಗುತ್ತದೆ ಎನ್ನುವುದರಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಅನುಮಾನವಿಲ್ಲ■

ಇದನ್ನು ಡಾ| ಪದ್ಮಪ್ರಸಾದ್ ಎಂಬುವವರು ಬೆಳಗಾವಿಯಲ್ಲಿ ನಡೆದ ಸಿರಿಭೂವಲಯದ ಅಧ್ಯಯನ ಗೋಷ್ಠಿಯಲ್ಲಿ ಸೂಚಿಸಿದರು.

ಆಕರ:- "ಜಗತ್ತಿನ ಹತ್ತನೇ ಅಚ್ಚರಿ" ಗ್ರಂಥ (ಪುಟ ೩೯೧, ಪ್ರಕಟಣೆ: ೨೦೧೫) - ಸಿರಿಭೂವಲಯದ ಸುಧಾರ್ಥಿ, ಹಾಸನ.

Friday, 15 June 2018

ಕನ್ನಡದ ಆದಿ ಕೃತಿ ಸಿರಿಭೂವಲಯದಲ್ಲಿ ಕೆಲ ಅಕ್ಷಸೂತ್ರಗಳು


ಕನ್ನಡದ ಕೋಶ ಪದ್ಯಗಳಲ್ಲಿ ಅಡಕವಾಗಿರುವ ಕನ್ನಡದ ಮೂಲ ಭಾಷಾಶಾಸ್ತ್ರದ ಉದ್ದಗಲವೆಷ್ಟಿದೆ ಎಂದು ಪದ್ಯಶ್ರೇಣಿಯು ಸ್ಪಷ್ಟಪಡಿಸುತ್ತದೆ. ಸಾರ್ವಜನಿಕರು ಅರ್ಥ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಲಿ ಎಂದು ಪ್ರಕಟಿಸಲಾಗಿದೆ.

ಇನ್ನು ವ್ಯಾಕರಣ ಹಾಗೂ ಭಾಷಾಶಾಸ್ತ್ರ ಎಂಬ ಎರಡು ವಿವಿಧ ಕವಲುಗಳಿವೆ ಎಂದು ತಿಳಿಯದಿದ್ದರೂ ಕನ್ನಡವನ್ನು ಹಾಳು ಮಾಡಲು ಪಣತೊಟ್ಟಿರುವ ಕೆಲ ವಿದ್ವಾಂಸರಂತೂ ಕುಮುದೇಂದು ಮುನಿಯು ನೀಡಿರುವ ಪದ್ಯವನ್ನು ಓದಲೇಬೇಕು. ಸಾಧ್ಯವಾದರೆ ಅರ್ಥಮಾಡಿಕೊಂಡು ತಿದ್ದಿಕೊಳ್ಳುವ ಪ್ರಯತ್ನ ಮಾಡುವುದು ಶ್ರೇಯಸ್ಕರ.

ಆಕಾರವದೇ ನಿರಾಕಾರ | ಏಕ ದ್ವಿ ತ್ರಿ ಚತುರ್ ಭಂಗ |
ಆಕಡೆ ಐದಾರು ಭಂಗ | ಜೋಕೆಯೊಳು ಏಳೆಂಟು ಭಂಗ |

ಸಾಕು ಭಾಷೆ ಏಳನೂರ ಹದಿನೆಂಟು | ಓಕಾರ ಅಕ್ಷ ಕಳೆಯೆ |
ಲೋಕದ ಭಾಷೆಗಳು ಬಹುದು | ಶ್ರೀಕಾರವದು ದ್ವಿ ಸಂಯೋಗ |

ನೂಕಲು ಮೂರು ಅಕ್ಷರವಂ | ಆಕಾರದ ಆರು ಭಂಗವಿದೆ |
ಹಾಕಲು ನಾಲ್ಕು ಭಂಗದೊಳು | ಜೋಕೆಯೊಳು ಹದಿನಾರು ಭಂಗ |

ಬೇಕಾಗೆ ಐದು ಅಕ್ಷರವಂ | ಆಕಾರ ಇಪ್ಪತ್ತೈದು ಅಂಗ |
ಏಕ ಮಾಲೆಯೊಳು ಆರಕ್ಷರದ | ಆಕಾರದ ಎಪ್ಪತ್ತೆರಡು |

ಹಾಕಲು ಏಳು ಅಕ್ಷರವ | ಸಾಕಾರ ನೂರಿಪ್ಪತು ಅಂಗ |
ಬೇಕಾಗೆ ಎಂಟು ಅಕ್ಷರವ | ಸಾಕಲು ಏಳನೂರಿಪ್ಪತ್ತು |
ತಾಕುವ ಭಾಷೆ ಭೂವಲಯ ||
ತುಳಿಯುವುದಾದಿ ಅಂತ್ಯದೆರಡು ಅಕ್ಷರಗಳ |
ಬಳಿ ಸಾರ್ವುದಾಗೆಲ್ಲಂ ಭಾಷೆ |

ಬಳಿ ಸಾರ್ದ ಕ್ಷುಲ್ಲಕದ ಏಳನೂರರ ಭಾಷೆ |
ಬಳೆಸಿರಿ ಮಹಾ ಹದಿನೆಂಟಂ |

ನವದಂಕವ ನೆರಡಂಕವನು ಆಗಿಸೆ |
ಸವಿಯಾದಿ ದೇವ ಮಾನವರೂ |

ತವೆ ಕುಂದದ ಮಹಾಭಾಷೆಗಳು ಪುಟ್ಟಲು |
ಭುವಿಯ ಸಮಸ್ತ ಮಾತುಗಳು |

ಗೀರ್ವಾಗ್ವಾಣಿ ಸರಸ್ವತಿ ರೂಪಿನ |
ಸರ್ವಜ್ಞ ವಾಣಿಯೊಂದಿಗೆ |

ಸಾರ್ದದ್ರವ್ಯಾಗಮ ಶ್ರೀ ಜನವಾಣಿಯ |
ನಿರ್ವಾಹದ ಅತಿಶಯ ಪಾಠ |

ಗಿರಿ ಗುಹೆ ಕಂದರದೊಳಗೆ ನಿಂದು |
ಅರಹಂತವಾಣಿಯ ಬಳಿ ಕುಂ ||

ಸರಮಾಲೆಯೊಳಗೆಲ್ಲ ಭಾಷೆಯ ಬಳೆಸುವ |
ಗುರು ಪರಂಪರೆಯಾದಿ ಭಂಗ ||
ರಿಷಿ ವರ್ಧಮಾನರ ಮುಖದಂಗವೆದೆನೆ |
ಹೊಸದೆಲ್ಲ ಮೈಯಿಂದಾ ಹೊರಟು ||
ರಸ ವಸ್ತು ಪಾಹುಡ ಮಂಗಲ ರೂಪದ |
ಅಸದೃಶ ವೈಭವ ಭಾಷೆ ||

- ಕುಮುದೇಂದು ಮುನಿ ವಿರಚಿತ ಸರ್ವಭಾಷಾಮಯಿ ಭಾಷಾ ಭೂವಲಯ ||