Skip to main content

ಯತಿವರೇಣ್ಯ ಅಣ್ಣಪ್ಪಯ್ಯರು ಹೇಳಿದ ಜಗತ್ತಿನ ಹಿಂದಡಗಿರುವ ತಂತ್ರಸೂತ್ರ

ಯಕ್ಷಗಾನ ಭಾಗವತಿಕೆಯ ಶೈಲಿಯಲ್ಲಿ ಕೇಳಿರಿ:-

 ****ಯತಿವರೇಣ್ಯ ಅಣ್ಣಪ್ಪಯ್ಯರು ಹೇಳಿದ ಜಗತ್ತಿನ ಹಿಂದಡಗಿರುವ ತಂತ್ರಸೂತ್ರ****ಜಗಕೆ ಮಿಗಿಲಾದ ಸತ್ಯದೊಳು ಹದಿನಾರು ಸೂತ್ರಗಳು ಮತ್ತಿನ್ನು 
ಯಾಗಸೂತ್ರವ ಯಾಜುಷದೊಳ್ ಇಪ್ಪತ್ತೇಳು ಮತ್ತು ಮುನ್ನೂರು 
ಜಗವ ಮೋಹಿಪ ವೇದ ಮೂಲದಿ ಒಂಭತ್ತು ಅರ್ಥದೊಳ್ ವ್ಯಾಪ್ತಿ ಹಲವಿದೆ ಅದರ ಮಿಗಿಲಾದ ಲೆಕ್ಕದೊಳು ನೂರರ ಸಂಖ್ಯಾ ಸಹಸ್ರ ಶಾಖೆಯ ತಂತ್ರ 
ಅಗಣಿತ ಸೂತ್ರವೆಲ್ಲವೂ ಅಡಕವಾಗಿಹವು ಕಾಣೆಲವೊ ಮಾನವನೇ
ಜಗದ ವ್ಯಾಪಾರವಿನ್ನೇನು ಈ ಜಗವ ಸೃಷ್ಟಿಪ ಸೂತ್ರವೂ ಅಡಕವಾಗಿಹವು ವೇದದೊಳು ||

ಭಾಗವತರು:- ಶ್ರೀ ಪುತ್ತಿಗೆ ರಘುರಾಮ ಹೊಳ್ಳ
ಚಂಡೆ:- ಶ್ರೀ ಪದ್ಯಾಣ ಶಂಕರ ನಾರಯಣ ಭಟ್
ಮದ್ದಳೆ:- ಶ್ರೀ ಪಿ. ಟಿ. ಜಯರಾಮ್


Comments

Post a Comment

Popular posts from this blog

ಯಾಗದಲ್ಲಿ ಪಶುಬಲಿ ಪ್ರಹಸನ - ಒಂದು ಅಭಿಪ್ರಾಯ

- ಸಂಗ್ರಹ

ಭಾರತ ದೇಶವೆಲ್ಲಿದೆ? ಏನಾಗುತ್ತಿದೆ? ಇದೇನು ಧೈವಸಂಕಲ್ಪ? ನೇತ್ರಾವತಿ ತಿರುವು ಯೋಜನೆಯ ಸಾಧಕ ಬಾಧಕಗಳೇನು?

ಒಂದಾನೊಂದು ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಲೋಕಗುರುವಾಗಿದ್ದು, ಸಕಲ ದೇವಾನುದೇವತೆಗಳಿಗೂ ಮಾತೃಭೂಮಿಯೆನ್ನಿಸಿಕೊಂಡ ಈ ಭಾರತ ಭೂಮಿ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಕೈಮೀರಿ ಹೋಗಿದ್ದು ಯಾವುದೇ ಧರ್ಮ, ಮತ, ದೇವರು, ಚಿಂತಕ, ಬುದ್ಧಿಜೀವಿ ದಡ ದಾಟಿಸಲಾರದ ಪರಿಸ್ಥಿತಿಗೆ ಬಂದು ನಿಂತಿದೆ. ಇದರ ಕಾರಣದ ಹಿನ್ನೆಲೆಯಲ್ಲಿ ನಾವು ಚಿಂತಿಸಹೊರಟರೆ ಒಂದು ಭಯಾನಕ, ಬೀಭತ್ಸ ಚಿತ್ರಣ ಮೂಡಿಬರುತ್ತಿದೆ. ಈ ನಿಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ ಒಂದು ಚಿಂತನಾ ಪ್ರಬಂಧ ಬರೆದು ಲೇಖಿಸುವ ಮತ್ತು ಪ್ರಕಟಿಸುವ ಪ್ರಯತ್ನ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದೇನೆ ಗಮನಿಸಿ. ಓದಿ. ನಿಮಗೆ ಬೇಕಿದ್ದರೆ ತಿದ್ದುವ ಪ್ರಯತ್ನ ಮಾಡಿರಿ ಎಂದು ಪ್ರಾರ್ಥನೆ.
ಮೊದಲಾಗಿ ಭಾರತದೇಶದ ಮೂಲ ತಳಹದಿಯ ಚಿಂತನೆ ಮಾಡೋಣ. ಒಂದು ಯಾವುದೇ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಸಾಧಿಸಲಿ ಅದು ಈ ಮೂಲ ತಳಹದಿಯ ನೆಲೆಯಲ್ಲೇ ಸಾಗಿರಬೇಕು. ಆಗ ನಿರಂತರ ಅಬಾಧಿತ, ಲಾಭದಾಯಕ, ಬೌದ್ಧಿಕ ಉನ್ನತಿಗೆ ಕಾರಣ. ಮಾನವೀಯ ಸಮೃದ್ಧ ಸಮಾಜ ಸೃಷ್ಟಿ ಸಾಧ್ಯ. ಮೂಲ ಸಿದ್ಧಾಂತ ಬಿಟ್ಟರೆ ಅದೆಂದೂ ಉದ್ಧಾರವಾಗಲಾರದು. ಸರ್ವಜ್ಞ ನೊಂದು ಮಾತು ಹೇಳಿದ್ದಾನೆ “ಕಜ್ಜಿಯ ಕೆರೆದಂತೆ” ಎಂದು. ಕೆರೆಯುವಾಗ ಆರಂಭದಲ್ಲಿ ಆಪ್ಯಾಯಮಾನ, ಆನಂದದಾಯಕ. ನಂತರ ಕೆರೆತದ ಕಾರಣದಿಂದಾಗಿ ಹುಣ್ಣಾಗಿ ಕೊಳೆತರೆ ಆ ಅಂಗವೇ ಕತ್ತರಿಸಬೇಕಾದೀತು. ನಂತರ ವಿಕಲಾಂಗವೇ ಗತಿ ಪುನಾರೂಪಿಸಲಾಗದ್ದು. ಈಗಿನ ನಮ್ಮ ರಾಜಕಾರಣಿಗಳು, ಯೋಜನಾಧಿಕಾರಿಗಳು ಈ ಕಜ್ಜಿ ಕೆರೆತದಷ್ಟೇ ಫಲ ನಿರೀಕ್ಷೆಯ ಯೋಜನೆ ತಯಾರಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಭವಿಷ್ಯದ ಪರಿಣಾಮ ಅಷ್ಟೇ ಅಪಾಯಕಾರಿ. ಉದಾ:-…