Thursday, 11 May 2017

ಪಂಚಕನ್ಯಾ ಜಿಜ್ಞಾಸಾ


ಎಂತೆಂಥಹಾ ವಿಕೃತ ವ್ಯಾಖ್ಯಾನಗಳನ್ನು ಮಾಡುತ್ತಾರೆ ಎಂಬುದಕ್ಕೆ ಕೆಳಗಿನ ಒಂದು ಉದಾಹರಣೆ ನೋಡಿ:-

ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಪ್ರಾತಃ ಸ್ಮರಣೀಯರಾದ ಕೆಲವು ಮಹಾಮಹಿಳೆಯರನ್ನು ನಿತ್ಯವೂ ನೆನೆಯುವ ವಾಡಿಕೆ ಇದೆ...
ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಗೊತ್ತಿರುವ ಶ್ಲೋಕ ಇದು ಆದರೆ ಅನೇಕರು ತಪ್ಪಾಗಿ ಗ್ರಹಿಸಿರುವ ಶ್ಲೋಕವೂ ಇದೇ ಆಗಿದೆ :
ಅಹಲ್ಯಾ ದ್ರೌಪದಿ ಸೀತಾ ತಾರಾ ಮಂಡೋದರೀ ತಥಾ |

ಪಂಚಕನ್ಯಾ ಸ್ಮರೇನ್ನಿತ್ಯಂ ಮಹಾ ಪಾತಕ ನಾಶನಮ್ ||
ಈ ಶ್ಲೋಕದಲ್ಲಿ ಬರುವ ಐದು ಮಂದಿ ಮಹಾಮಹಿಳೆಯರಲ್ಲಿ *ಅಹಲ್ಯಾ, ದ್ರೌಪದಿ, ಸೀತಾ, ತಾರಾ, ಮಂಡೋದರೀ* ಯಾರೊಬ್ಬರೂ ಕನ್ಯೆಯರಲ್ಲ... ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಕನ್ಯಾ ಶಬ್ದ ಯಾವ ಅರ್ಥದಲ್ಲಿ ಬಳಕೆಯಲ್ಲಿದೆ ಹೇಳಿ?... ಇನ್ನೂ ಮದುವೆಯಾಗದ ಸ್ತ್ರೀಯರನ್ನು ನಾವು ಕನ್ಯೆಯರು ಅಂತೀವಲ್ವೇ... ಈ ಶ್ಲೋಕದಲ್ಲಿ ಬಂದ ಯಾರೊಬ್ಬರೂ ಕನ್ಯೆಯರಲ್ಲ, ಎಲ್ಲರೂ ಮದುವೆಯಾದ ಮುತ್ತೈದೆಯರು... ಮತ್ತೆ ಯಾಕೆ ಪಂಚಕನ್ಯಾ ಅಂತ ಬಳಸಿದರು...
ಹಾಗಾದರೆ, ಶ್ಲೋಕದಲ್ಲಿ ಏನೋ ತಪ್ಪಿರಬೇಕು... ಆಗ ನೆನಪಾಗುವವರು... 🙏ಬನ್ನಂಜೆಯವರು🙏... ಅವರು ತಪ್ಪು ತೋರಿಸಿ, ತಿದ್ದಿ ನಾವು ಮರೆತ ಅರ್ಥವನ್ನು ಮತ್ತೆ ಪರಿಚಯಿಸಿದ್ದಾರೆ...
ಅದು "ಪಂಚಕನ್ಯಾ ಸ್ಮರೇನ್ನಿತ್ಯಂ" ಅಲ್ಲ..... "ಪಂಚಕಂ ನಾ ಸ್ಮರೇನ್ನಿತ್ಯಂ" ಆಗಬೇಕು ಅಂತ ತಿಳಿಸಿಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ...
ಹಾಗಾದಾಗ ಮಾತ್ರ ಶ್ಲೋಕ ಸರಿಯಾಗುತ್ತದೆ...
ಇದು ಯಾರೋ ಪಂಡಿತರಿಂದಾದ ಪ್ರಮಾದ... "ನಾ" ಶಬ್ದದ ಅರ್ಥ ತಿಳಿಯಲಿಲ್ಲ ಯಾರೋ ಪಂಡಿತರು "ಪಂಚಕನ್ಯಾ" ಅಂತ ಶ್ಲೋಕವನ್ನೇ ತಿದ್ದಿದರು ಅದೇ ಜನರ ಬಾಯಲ್ಲಿ ತಪ್ಪು ಶ್ಲೋಕವಾಯಿತು...
"ನಾ" ಅಂದರೆ ಸಂಸ್ಕೃತದಲ್ಲಿ "ಗಂಡಸು" ಅನ್ನುವ ಅರ್ಥ ಇದೆ...
"ಪಂಚಕಂ ನಾ ಸ್ಮರೇನ್ನಿತ್ಯಂ" ಅಂದರೆ... ಅಹಲ್ಯಾ, ದ್ರೌಪದಿ, ಸೀತಾ, ತಾರಾ, ಮಂಡೋದರೀ ಈ ಐದು ಮಹಾಮಹಿಳೆಯರನ್ನ ಬೆಳಗಾತ ಎದ್ದು ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬ "ಗಂಡಸು" ಕೂಡ ನೆನೆಯಬೇಕು ಅನ್ನುತ್ತದೆ ಈ ಶ್ಲೋಕದ ಅರ್ಥ.... ಯಾಕೆಂದರೆ ಈ ಐವರೂ ಕೂಡ ಮಹಾಮಹಿಳೆಯರೆನಿಸಿದ್ದು ಹೇಗೆ ? ಅವರು ತಮ್ಮ ತಮ್ಮ ಬದುಕಿನಲ್ಲಿ ತಾವು ಎದುರಿಸಿದ ಅತ್ಯಂತ ಕಠಿಣ ಪರಿಸ್ಥಿತಿಗಳಲ್ಲಿ ಕೂಡ ಧೃತಿಗೆಡದೆ, ಅವಮಾನಗಳನ್ನು ಸಹಿಸಿಕೊಂಡು, ಸಂಕಷ್ಟಗಳನ್ನು ನುಂಗಿಕೊಂಡು, ಧೈರ್ಯದಿಂದ ಪರಿಸ್ಥಿತಿಗಳನ್ನು ಎದುರಿಸಿ, ಜೀವನದ ಅಧೋಗತಿಯಿಂದ ಮೇಲೆದ್ದು ಬಂದು ಪಾರಾದವರು ....
ಅದರಿಂದ ಸರಿಯಾದ ಶ್ಲೋಕ ಹೀಗಿದೆ :
ಅಹಲ್ಯಾ ದ್ರೌಪದಿ ಸೀತಾ ತಾರಾ ಮಂಡೋದರೀ ತಥಾ |
ಪಂಚಕಂ ನಾ ಸ್ಮರೇನ್ನಿತ್ಯಂ ಮಹಾಪಾತಕ ನಾಶನಮ್ ||
ಕೆಲವು ಕಡೆ ಸೀತಾ ಬದಲು ಕುಂತಿಯನ್ನು ಇಟ್ಟುಕೊಂಡು ಕೂಡ ಶ್ಲೋಕ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ... ಸೀತೆ ಸಾಕ್ಷಾತ್ ಲಕ್ಷ್ಮೀಯೇ ಆದ್ದರಿಂದ ಸೀತೆಯ ಬದಲಿಗೆ ಕುಂತಿಯನ್ನು ಸೇರಿಸುತ್ತಾರೆ.. ಕುಂತಿ, ಗಾಂಧಾರಿಯರು ಕೂಡ ಮಹಾಮಹಿಳೆಯರೆ... 
"ಅಹಲ್ಯಾ ದ್ರೌಪದಿ ತಾರಾ ಕುಂತೀ ಮಂಡೋದರೀ ತಥಾ"
ಹೀಗೂ ಆಗುತ್ತದೆ...‌
ಇದರಂತೆ ನಾವು ನಿತ್ಯ ಸ್ನಾನ ಮಾಡುವಾಗ ಹೇಳುವ ಶ್ಲೋಕದಲ್ಲಿ ಮರೆತ ಒಂದು ನದಿಯ ಹೆಸರನ್ನು ಕೂಡ ಬನ್ನಂಜೆಯವರು ತಿಳಿಸಿಕೊಟ್ಟು ಆ ಶ್ಲೋಕವನ್ನು ಸರಿಮಾಡಿದ್ದಾರೆ :
ಈಗ ನಾವು ಹೇಳುವ ಶ್ಲೋಕ : 
ಗಂಗೇ ಚ ಯಮುನೇ ಚೈವ ಗೋದಾವರೀ ಸರಸ್ವತಿ |
ನರ್ಮದಾ ಸಿಂಧು ಕಾವೇರಿ ಜಲೇಸ್ಮಿನ್ ಸನ್ನಿಧಿಂ ಕುರು ||
ಅಲ್ಲಿ ಗಂಗೇ ಆದಮೇಲೆ, "ಚ" ಬಂದಿದೆ... ಒಮ್ಮೆ ಚಕಾರ ಬಂದ ಮೇಲೆ ಮತ್ತೆ ಯಾಕೆ ಯಮುನೇ ಆದಮೇಲೆ "ಚೈವ" ಬರಬೇಕು.... ನದಿಯ ಹೆಸರು ಮರೆತ ಯಾರೋ ಪಂಡಿತರು "ಚೈವ" ಸೇರಿಸಿದರು... ಮತ್ತೇ ಮುಂದೆ ಅದೇ ಪ್ರಾಕ್ಟೀಸ್ ಆಯಿತು ತಪ್ಪು ಶ್ಲೋಕವಾಯಿತು... 
*ಅದು "ಚೈವ" ಅಲ್ಲ "ಕೃಷ್ಣಾ" ನದಿಯ ಹೆಸರು ಬಿಟ್ಟಿದೆ ಸೇರಿಸಿ ಹೇಳಿಕೊಳ್ಳಿ ಆಗ ಶ್ಲೋಕ ಸರಿಯಾಗುತ್ತದೆ ಅಂತ ಅಂದವರು ಬನ್ನಂಜೆಯವರು ಮಾತ್ರ*
ಗಂಗೇ ಚ ಯಮುನೇ ಕೃಷ್ಣೇ ಗೋದಾವರೀ ಸರಸ್ವತಿ |
ನರ್ಮದಾ ಸಿಂಧು ಕಾವೇರಿ ಜಲೇಸ್ಮಿನ್ ಸನ್ನಿಧಿಂ ಕುರು ||
ಇದು ಸರಿಯಾದ ಶ್ಲೋಕ...

ನಮಸ್ಕಾರ..‌. 


-:: ಇದಕ್ಕೆ ಪ್ರತ್ಯುತ್ತರ ಕೆಳಗಿದೆ ::-  ಮೇಲಿನದ್ದು್
ಅಹಲ್ಯಾ ದ್ರೌಪದಿ ಸೀತಾ ತಾರಾ ಮಂಡೋದರೀ ತಥಾ |
ಪಂಚಕನ್ಯಾ ಸ್ಮರೇನ್ನಿತ್ಯಂ ಮಹಾ ಪಾತಕ ನಾಶನಮ್ ||

ಇದು ಮೂಲ ಶ್ಲೋಕ. ಇದನ್ನು ಆಧುನಿಕ ವಿದ್ವಾಂಸರು ಏನಕ್ಕೇನೋ ವ್ಯಾಖ್ಯಾನ ಮಾಡಿ ಹಿಂದೂ ಸಂಸ್ಕೃತಿಯನ್ನೇ ಕಲುಷಿತಗೊಳಿಸುತ್ತಾ ಬಂದಿದ್ದಾರೆ. ವಿಚಾರ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲವೆಂದರೆ ಸುಮ್ಮನೆ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಭಜನೆ ಮಾಡುತ್ತಾ ಕೂರುವುದು ಸೂಕ್ತ. ಧರ್ಮದ್ರೋಹಕ್ಕೆ ಪರಿಮಾರ್ಜನೆ ಇಲ್ಲವೆಂದು ನೆನಪಿನಲ್ಲಿಡಬೇಕು. ಪಂಚಕನ್ಯೆಯರ ಬಗ್ಗೆ ಸಿಕ್ಕ ಸಿಕ್ಕ ವಿದೇಶೀ, ವಿದೇಶೀ ಕೃಪಾಪೋಷಿತರು, ನಾಸ್ತಿಕ ಬುದ್ಧಿ ಜೀವಿಗಳು ಹಾಗೂ ವಿಧಮಿ೯ಯರು ಮನಬಂದಂತೆ ಟೀಕೆ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಅದಕ್ಕೆ ಧಮ೯ ಶಿಕ್ಷಿಸುತ್ತದೆ ಎಂಬುದೂ ನಿಚ್ಚಳ ಸತ್ಯ. ಇನ್ನೋರ್ವ ಸ್ತ್ರೀ ಬಗ್ಗೆ ಬೊಟ್ಟು ತೋರಿಸುವ ಮೊದಲು ತಮ್ಮ ತಾಯಿ, ತಂಗಿ, ಅಕ್ಕ, ಇತ್ಯಾದಿ ಆಪ್ತ ವರ್ಗವನ್ನು ನೆನೆಯಿರಿ, ಅವರಂತೆ ಎಲ್ಲರೂ ಎಂಬ ಭಾವನೆಯೇ ಭಾರತೀಯತೆ.


ಚಕಾರಕ್ಕೆ ಮಹತ್ವವಿದೆ. ನಮಕ, ಚಮಕ ಪ್ರಶ್ನಗಳನ್ನು ಓದಿದಾಗ ತಿಳಿದುಬರುತ್ತದೆ. ೭ ನದಿಗಳಿಗೆ ಆಳವಾದ ವೈದಿಕ ವಿಜ್ಞಾನದ ಬುನಾದಿ ಇದೆ. ೮ನೇಯದು ಹೇಗೆ ಸೇರಿಸಿದರು? ಕೃಷ್ಣ ಭಕ್ತಿ ಒಳ್ಳೆಯದು. ಹಾಗಂತ ಸಿಕ್ಕಸಿಕ್ಕಲ್ಲಿ ಕೃಷ್ಣನ ಹೆಸರು ಸೇರಿಸಿ, ಆ ಹೆಸರಿಗೂ ಬೆಲೆ ಕಡಿಮೆ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದಾರೆ.

ಕನ್ಯ ಪದದ ಅರ್ಥ ತಿಳಿಯದ ಕಾರಣ ಈ ರೀತಿಯ ವ್ಯಾಖ್ಯಾನಗಳು ಮೂಡಿವೆ. ಈ ಮುಂದಿನ ವಿವರಣೆಯು ನಿಮಗೆ ಅರ್ಥವಾಗಬೇಕಾದರೆ ಮೊದಲು ಪೂರ್ವಾಗ್ರಹ ಬಿಟ್ಟು  http://veda-vijnana.blogspot.in/2015/11/blog-post_69.html ಈ ಕೊಂಡಿಯಲ್ಲಿರುವ ಲೇಖನ ಓದಿದ ನಂತರ ಮುಂದಿನ ವಿಶ್ಲೇಷಣೆ ಅರ್ಥವಾದೀತು.

ವಧುವು ಪಂಚಕನ್ಯೆಯರನ್ನು ಮನದೊಳಗೆ ಸ್ಮರಿಸಬೇಕೆಂದು ಊರ್ಮಿಳಾ+ತೃಣಬಿಂದು ವಿವಾಹ ವಿಧಿಯಲ್ಲಿ ಕಂಡುಬರುತ್ತದೆ. ಪಾತಿವ್ರತ್ಯದ ಪರಾಕಾಷ್ಟೆಯೇ ಈ ಕನ್ಯೆಯರು. ಮದುವೆಯಾದವರು ಕನ್ಯೆಯರಲ್ಲ ಎಂಬುದು ಚಾಲ್ತಿಯಲ್ಲಿ ಬಂದ ಅಪಭ್ರಂಶ. "ನ್ಯಾಲಿಬೀಶಸ್ಯ ಸ್ವಯಂ ವಿಕ್ಷು ಸಂದೃಗ್ ರುಕ್ಮೇ ತ್ವೇಷಃ ಇತಿ ಕನ್ಯಾ" ಎಂದು ಬ್ರಾಹ್ಮಿಯಲ್ಲಿ ಶಬ್ದೋತ್ಪತ್ತಿ. ಹೀಗೆ ೪೦ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಕನ್ಯ ಶಬ್ದೋತ್ಪತ್ತಿ ಇದೆ. ಆದರೆ ಅಲ್ಲೆಲ್ಲೂ ವಿವಾಹವಾದವರು ಕನ್ಯೆಯರಲ್ಲ ಎಂದು ಉಲ್ಲೇಖವಿಲ್ಲ. ಅಹಲ್ಯಾ, ಸೀತಾ, ದ್ರೌಪದೀ, ತಾರಾ, ಮಂಡೋದರಿಯರು ವಿಶಿಷ್ಟ ನಿತ್ಯನೂತನ ಕನ್ಯೆಯರು. ಸ್ವಯಂಸಿದ್ಧ ಅಗ್ನಿಸ್ವರೂಪರು. ಪಾವಕನಿಂದಾಗಿ ಪಾವನತ್ವವನ್ನು ಪಡೆದವರು. ಕ್ಷುಲ್ಲಕ ಪ್ರಾಪಂಚಿಕ ದೃಷ್ಟಿಯಲ್ಲಿ ಏನಕ್ಕೇನೋ ನಾಟಕೀಯ ಪ್ರಸಂಗಗಳನ್ನು ಅವರ ಹೆಸರಿನಲ್ಲಿ ಜೋಡಿಸಿದ್ದಾರೆಯಷ್ಟೆ. ದ್ರೌಪದಿಯ ವಸ್ತ್ರಾಪಹರಣವನ್ನು ವ್ಯಾಸರು ಮಹಾಭಾರತದ ಮೂಲವಾದ ತಮ್ಮ ಜಯಾ ಸಂಹಿತೆಯಲ್ಲಿ ಉಲ್ಲೇಖಿಸಿಲ್ಲ. ದ್ವಾಪರಾ ಯುಗದ ಆ ಕಾಲಘಟ್ಟದಲ್ಲಿ ಇದ್ದ ರಾಜ್ಯಶಾಸ್ತ್ರದ ಪ್ರಕಾರ ಪಟ್ಟಮಹಿಷಿಯು ಆ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಸಭೆಗೆ ಬರುವ ಹಾಗಿರಲಿಲ್ಲ. ಆದರೂ ಅವಳನ್ನು ಅಲ್ಲಿಗೆ ಬರಬೇಕೆಂದು ಹೇಳಿ ಗೌರವಯುತವಾಗಿಯೇ ಕರೆತಂದರು. ಅದನ್ನೇ ಅವಮಾನ ಎಂದದ್ದು. ಹೋಗಲು ಅನುಮತಿ ಇಲ್ಲದ ಜಾಗಕ್ಕೆ ಕರೆತಂದದ್ದೇ ರಾಜ್ಯಶಾಸ್ತ್ರದ ರೀತ್ಯಾ ಸರಿಯಲ್ಲ ಎಂದು ಹೇಳಿದ್ದನ್ನು ಕಥಾಲಹರಿ ನಾಟಕ ಮನೋರಂಜನೆಗಳಿಗಾಗಿ ವಸ್ತ್ರಾಪಹರಣ ಮಾಡಿದವರು ಜನಗಳೇ ಹೊರತು ಕೌರವರೋ, ವ್ಯಾಸರೋ ಅಲ್ಲ!

ದ್ರೌಪದಿಯು ಸ್ವಯಂ ಕಾಳಿಯೇ ಆಗಿದ್ದಾಳೆ. ಭೌತಿಕ ಪ್ರಪಂಚದ ನಾಟಕೀಯ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯಲ್ಲಿ ಸ್ವಯಂವರ ಪದ್ಧತಿಯಲ್ಲಿ ವಿವಾಹವಾಗಿದ್ದಾಳೆ. ಅಲ್ಲಿ ಪಂಚಪಾಂಡವರನ್ನು ಪತಿಯನ್ನಾಗಿ ಸ್ವೀಕರಿಸಿದ್ದು "ಯೋಗ"ವೇ ಹೊರತು ಭೋಗವಲ್ಲ. ದ್ರೌಪದಿಯು ಭೋಗಿಸಲ್ಪಡುವವಳಲ್ಲ. ಕಾಲಿಯು ಕಾಲನ ಸಮಾ ಅರ್ಧಾಂಶ. ಇದು ಕಾಲೀ + ಕಾಲರ ಲೀಲಾ. ಹಾಗಾಗಿ ಪಂಚಪಾಂಡವರು ಕಾಲಾಂಶ ಸಂಭೂತರು. ಅವರು ವ್ಯವಹರಿಸಬೇಕಾದರೆ ಪ್ರಕೃತಿಯನ್ನು ಆಶ್ರಯಿಸಬೇಕಾಗುತ್ತದೆ. ಆ ಪ್ರಕೃತಿಯೇ ದ್ರೌಪದಿ ಸ್ವರೂಪದ ಕಾಳಿ. ಭೋಗ, ಸಂಭೋಗ, ಆಭೋಗಗಳ ಚಿಂತೆಯಲ್ಲೇ ಇದ್ದರೆ ಯೋಗದ ಚಿಂತನೆಯು ಹತ್ತಿರವೂ ಸುಳಿಯುವುದಿಲ್ಲ. ಸ್ತ್ರೀಯ ಜನ್ಮದಿಂದಾರಂಭಿಸಿ ೬ ಹಂತಗಳನ್ನು ದಾಟಿ ೭ನೇ ಹಂತಕ್ಕೆ ಯೋಗಿನಿ ಪಟ್ಟ. ಅದನ್ನು ಮೀರಿ ೮ನೇಯದಾದಾಗ ಕಾಲೀ! ಕಾಲನ ಪಂಚಾಂಗಗಳಲ್ಲಿ ಕಾಲಿಯು ವ್ಯವಹರಿಸಿ "ನ್ಯಾಲೀ" ಎಂದರೆ ಪ್ರಾಕೃತಿಕ ಸಮತೋಲನವೆಂಬ ಜಯವೇ "ಜಯಭಾರತ". ಮುಂದದು ವ್ಯಾಪಕವಾಗಿ ವಿಸ್ತರಿಸಲ್ಪಟ್ಟು ಮಹಾಭಾರತವಾಯಿತು. ಅದರಲ್ಲಿ ವಿಕೃತ ವ್ಯಾಖ್ಯಾನಗಳೂ ಪ್ರಕ್ಷೇಪಿಸಲ್ಪಟ್ಟವು.


ಹಾಗೇ ಅಹಲ್ಯೆಯು ಜಡಭರಿತೆ. ಅಂದರೆ ಅವಳಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಚೈತನ್ಯೋಲ್ಲಾಸವಿರಲಿಲ್ಲ. ಅವಳನ್ನು ನೋಡಿಕೊಳ್ಳುವುದಕ್ಕಾಗಿ ಇನ್ಯಾರಿಂದಲೂ ಸಾಧ್ಯವಿಲ್ಲ ಎಂದು ಆಗಿನ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಸಪ್ತರ್ಷಿಗಳಲ್ಲಿ ಒಬ್ಬರಾಗಿದ್ದ ಗೌತಮರಿಗೆ ಒಪ್ಪಿಸಲಾಗಿರುತ್ತದೆ. ಇಂದ್ರ ಎಂದರೆ ಬಲದ ಪ್ರವರ್ತನೆ ಅವಳಲ್ಲಿ ಇರುವುದಿಲ್ಲ. ಅಷ್ಟು ಬಿಟ್ಟರೆ ಗೌತಮರ ಮಾರುವೇಷದಲ್ಲಿ ಬಂದು ಮಾನಭಂಗ ಮಾಡಿದ ಇಂದ್ರ ಎಂದರೆ ಇಡೀ ಋಗ್ವೇದದಲ್ಲಿ ಇಂದ್ರನ ಸ್ತುತಿ ಇರುತ್ತಿರಲಿಲ್ಲ! ದೇವತೆಗಳು ಆ ರೀತಿ ಭೌತಿಕ ದೇಹ ಧರಿಸಿ ಬರುವುದಿಲ್ಲ. ಇಂದ್ರನು ಪ್ರಕಟವಾಗಬೇಕಾದರೂ ತನ್ಮಾತ್ರೆಗಳಲ್ಲಿ ಮಾತ್ರ ಸಮೀಪಸ್ಥ ೪ ಅಥವಾ ೫ನೇ ಆಯಾಮದಲ್ಲಿ ಸೂಕ್ಷ್ಮವಾಗಿ ಅನುಭವಕ್ಕೆ ಬರಬೇಕಾಗುತ್ತದೆ. ಭೌತಿಕ ಶರೀರಕ್ಕೆ ಅದರದ್ದಾದ ಕರ್ಮಾಧೀನ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯ ಬದ್ಧತೆ ಇದೆ. ಅದನ್ನು ಮೀರಲು ಇಂದ್ರನಿಗೂ ಸಾಧ್ಯವಿಲ್ಲ. ಭೌತಿಕ ೩ನೇ ಆಯಾಮದಲ್ಲಿ ಪ್ರಕಟವಾದರೆ ಭೌತಿಕ ಕರ್ಮ ಹಿಡಿದೀತೋ! ಇಂದ್ರ ಪದಚ್ಯುತನೂ ಆದಾನೂ! ಅದಕ್ಕೆ ಮತ್ತೊಂದು ದೃಷ್ಟಾಂತವೆಂದರೆ ದಶಾವತರ. ವಿಷ್ಣುವು ಆ ಕರ್ಮಗಳನ್ನು ಸಂಯೋಜಿಸಿಕೊಂಡು ದಶಾವತಾರ ನಡೆಸುತ್ತಾನೆ. ಹಾಗೇ ಆಯಾ ಅವತಾರಗಳಿಗೆ ಅಂತ್ಯವನ್ನೂ ಕಾಣಿಸಿರುತ್ತಾನೆ. ರಾಮ ಎಂಬ ವಿಶಿಷ್ಟ ಚೈತನ್ಯದ ಪಾದ ಸ್ಪರ್ಷವಾದಾಗಲೇ ಅಹಲ್ಯೆಯಲ್ಲಿರುವ ಜಡತ್ವ ನೀಗಿ ಚೈತನ್ಯ ತುಂಬುತ್ತದೆ. ಉಳಿದದ್ದೆಲ್ಲ ಆಖ್ಯಾಯಿಕೆಗಳಷ್ಟೆ.

ಹಾಗೇ ಸೀತೆಯು ತಾನು ಸಾಧಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದ ಪಾವಕಾಗ್ನಿ ಸಿದ್ಧಿಯಿಂದ ರಕ್ಷಿಸಲ್ಪಟ್ಟಿರುತ್ತಾಳೆ. ರಾವಣನಂತಹವನಿಗೂ ಸೀತೆಯನ್ನು ಏನೂ ಮಾಡಲಾಗಿರುವುದಿಲ್ಲ. ಎಂತಹಾ ವಿಪತ್ತು ಬಂದರೂ ಧೈರ್ಯದಿಂದ ಎದುರಿಸಿ ತೋರಿಸಿದ್ದಾಳೆ. ಸ್ತ್ರೀ ಅಬಲೆಯಲ್ಲ, ಮಹಾನ್ ಶಕ್ತಿ ಎಂದು ಸೀತೆ ತೋರಿಸಿಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾಳೆ. ಅದು ಗೃಹಿಣಿಯ ಅಗ್ನಿಸಿದ್ಧಿ.

ತಾರೆಯು ಗುರುಪತ್ನಿ, ಮಹಾನ್ ಸಾಧಕಿ. ಚಂದ್ರ ಕಿರಣವು ಪ್ರಪಂಚದ ಎಲ್ಲ ಚರಾಚರಗಳನ್ನು ಆಡಿಸಬಲ್ಲದಾಗಿತ್ತು. ಆದರೆ ತಾರೆಯ ಮೇಲೆ ಅದರ ಪ್ರಭಾವವು ಕಿಂಚಿತ್ತೂ ಉಂಟಾಗಲಿಲ್ಲ. ಸೋಮ ಎಂಬ ಅಂಶವಿಲ್ಲದೆ ಯಾವುದೇ ಭ್ರೂಣವೂ ಬೆಳೆಯುವುದಿಲ್ಲ. ಇದು ಪ್ರಾಪಂಚಿಕದ ಪರಮೋಚ್ಛ ಸತ್ಯ. ಹುಟ್ಟಿಗೆ ಕಾರಣವಾವುದು ಎಂದು ಕೇಳಲು "ಸೋಮವೇ ಕಾರಣ" ಎಂಬುದನ್ನು ಹೇಳಿದ್ದಕ್ಕೆ ಬುಧನಿಗೆ ಕುರುಡ ಕುಬ್ಜನಾಗಲು ಗುರುವಿನಿಂದ ಶಾಪ ಪ್ರಕರಣ. ಅಲ್ಲಿ ಗುರುವಿಗೂ ಚಂದ್ರಕಲಾ ಪ್ರಭಾವ ಬೀರಿದೆ. ಆದರೆ ತಾರೆಯ ಮೇಲೆ ಬೀರಲೇ ಇಲ್ಲ. ಮುಂದೆ ಬುಧನು ವಿಶಿಷ್ಟ ಮಂತ್ರೋಪಾಸನೆಯಿಂದ ಸೌರಯಾನ ಮಾಡುತ್ತಾ ಗ್ರಹಪಟ್ಟ ಪಡೆದು ಲೋಕದ ಕರ್ಮವ್ಯಾಪಾರ + ಬುದ್ಧಿಗೆ ಬೇಕಾದ ಕಿರಣ ಪ್ರೇಷಣೆ ಮಾಡುವ ಜವಾಬ್ದಾರಿ ಹೊತ್ತು ಬೆಳಗುತ್ತಾನೆ. ತನಗೆ ಕಣ್ಣಿಲ್ಲದಿದ್ದರೂ ಲೋಕಕ್ಕೇ ಕಣ್ಣಾಗುತ್ತಾನೆ. ತಾರೆಯು ತನ್ನ ಗೃಹ್ಯಾಗ್ನಿ ಸಿದ್ಧಿಯಿಂದ ತಾರಾಮಂಡಲಕ್ಕೇ ಹಿರಿಯಳಾಗಿರುತ್ತಾಳೆ.

 ಮಂಡೋದರಿಯ ಪೂರ್ವಜನ್ಮ ವೃತ್ತಾಂತವೇ ಅಗಾಧವಾದ ಶಿವಭಕ್ತಿಯನ್ನು ಹೊಂದಿದ್ದಾಗಿರುತ್ತದೆ. ಮೂಲತಃ ಮಧುರಾ ಎಂಬ ಅಪ್ಸರೆಯಾದ ಮಂಡೋದರಿಯು ಮಯಾಸುರ + ಹೇಮಾ ನಾಮಕ ಅಪ್ಸರಾ ಇವರಿಗೆ ಶಿವನಿಂದ ಅನುಗ್ರಹಿತವಾದ ಧತ್ತಕ ಪುತ್ರಿ. ಅಪ್ಸರಾ ಆಗಿದ್ದು ಅವಳ ತಪೋಬಲ ಅಗಾಧ. ಇನ್ನು ರಾವಣನಿಗೆ ಹೆಜ್ಜೆ ಹೆಜ್ಜೆಯಲ್ಲೂ ತಿಳಿ ಹೇಳುವುದು, ತಿದ್ದುವ ಪ್ರಯತ್ನ ಮಾಡುತ್ತಲೇ ಇರುತ್ತಾಳೆ. ಉದಾ:- ನವಗ್ರಹಗಳನ್ನು ಬಂಧಿಸಬೇಡಿ, ವೇದಾವತಿಯನ್ನು ಕೆಣುಕಬೇಡಿ ಏಕೆಂದರೆ ಅವಳೇ ಮುಂದೆ ಸೀತೆಯಾಗಿ ಹುಟ್ಟಿಬರುತ್ತಾಳೆ ಎಂದು ಮಂಡೋದರಿಗೆ ಗೊತ್ತಿರುತ್ತದೆ. ಹಾಗೇ ಸೀತೆಯನ್ನು ರಾಮನಿಗೆ ಹಿಂತಿರುಗಿಸಿ ಎಂದು ಬುದ್ಧಿ ಹೇಳಿರುತ್ತಾಳೆ. ಗೃಹಸ್ಥಾಶ್ರಮಧರ್ಮ ಪರಿಪಾಲನೆ ಮಾಡುವ ಸತಿಯು ಕಷ್ಟಕಾಲದಲ್ಲಿ ಪತಿಗೆ ಸೂಕ್ತ ಸಲಹೆಗಳನ್ನು ಕೊಡುತ್ತಾಳೆ, ಅದನ್ನು ದೇವವಾಕ್ಯದಂತೆ ಪಾಲಿಸಿದರೆ ಸಾಕು ಎಂತಹಾ ವಿಪತ್ತನ್ನೂ ಪರಿಹರಿಸುವ ಶಕ್ತಿ ಇರುತ್ತದೆ ಎಂದು ಪ್ರಾಯೋಗಿಕವಾಗಿ ತೋರಿಸಿಕೊಟ್ಟದ್ದು ಮಂಡೋಧರಿಯೇ. ಅದು ಅವಳ ಪಾವಕಾಗ್ನಿ ಸಿದ್ಧಿ. ರಾಮ ರಾವಣ ಯುದ್ಧಕ್ಕೂ ಮುನ್ನ ರಾವಣನನ್ನು ಎಚ್ಚರಿಸುತ್ತಾಳೆ. ಕೊನೆಗೆ ಪತಿಯೇ ಪರಧೈವವೆಂದು ಯುದ್ಧದಲ್ಲಿ ರಾವಣನೊಂದಿಗೆ ಸಹಭಾಗಿಯಾಗುತ್ತಾಳೆ. ರಾವಣನ ಪುತ್ರರು ಮತ್ತು ಸೇನೆ ನಷ್ಟವಾಗುತ್ತಾ ಬಂದೊಡನೆ ಒಂದು ಯಜ್ಞ ಕೈಗೊಳ್ಳುತ್ತಾನೆ. ಅಲ್ಲಿ ಅಗ್ನಿಯು ಮಂಡೋದರಿಗೆ ಸಿದ್ಧಿಸಲ್ಪಟ್ಟ ಗೃಹ್ಯಾಗ್ನಿಯಿಂದಲೇ ವಿಶೇಷ ಅಗ್ನಿ ಸಂಪಾದಿಸಿಕೊಂಡು ಯಜ್ಞ ಆರಂಭಿಸುತ್ತಾನೆ. ಯಜ್ಞ ಭಂಜಕನಾಗಿ ಅಂಗದನನ್ನು ಕಳುಹಿಸಲಾಗಿರುತ್ತದೆ. ಆದರೆ ರಾವಣನು ಅಲ್ಲಾಡುವುದಿಲ್ಲ. ಆಗ ಮೂಲವಾದ ಮಂಡೋದರಿಯ ಅಗ್ನಿಯನ್ನು ನಷ್ಟ ಮಾಡಲು ಪ್ರತಯತ್ನಿಸಿದಾಗ ರಾವಣ ಎದ್ದು ಬರಬೇಕಾಯ್ತು, ಯಜ್ಞಣಭಂಗವಾಯ್ತು. ಅದು ರಾವಣನ ಸೋಲು. ಯಜ್ಞ ಮುಂದುವರೆದಿದ್ದರೆ ಅವನು ಅಜೇಯನಾಗುತ್ತಿದ್ದ. ಗೃಹಸ್ಥಾಶ್ರಮಧರ್ಮ ಪರಿಪಾಲನೆಗೆ ಮಂಡೋದರಿಯ ಜೀವನದ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಹೆಜ್ಜೆಯೂ ಮಾರ್ಗದರ್ಶಿ ಇದ್ದಂತೆ.

ಸನಾತನ ಧರ್ಮಾಸಕ್ತರು ಪೂರ್ವಾಗ್ರಹ ಬಿಟ್ಟು ಇನ್ನೂ ಆಳವಾದ ಅಧ್ಯಯನದಿಂದ ಸ್ವಯಂ ಅನುಭವ ಪಡೆದುಕೊಳ್ಳಿ ಎಂದು ವಿನಂತಿ.

ಹಾಗಾಗಿ "ಪಂಚಕನ್ಯಾ ಸ್ಮರೇನ್ನಿತ್ಯಂ ಮಹಾಪಾತಕ ನಾಶನಂ" ಎಂದು ಹೇಳಿದರು. ಈ ೫ ಕನ್ಯಾ ಸ್ವರೂಪೀ ಅಗ್ನಿಗಳನ್ನೇ ಗೃಹಿಣಿಯು ಪ್ರತಿನಿತ್ಯವೂ ನೆನೆಯಲು ತಿಳಿಸಿದ್ದು. ಅವರು ನಡೆದ ದಾರಿ, ಪಟ್ಟ ಕಷ್ಟ, ಎದುರಿಸಿದ ರೀತಿ, ಸಾಧಿಸಿದ ಸಾಧನೆಗಳು ಇವೆಲ್ಲ ಎಂದೆಂದಿಗೂ ಆದರ್ಶಪ್ರಾಯ. ಹಾಗಾಗಿ ಪಂಚಕನ್ಯೆಯರನ್ನು ಸ್ಮರಿಸಿರಿ ಎಂದರು. ಇದು ಗೃಹಿಣಿಗೆ ಹೇಳಿದ್ದು ಬಿಟ್ಟರೆ ಪುರುಷರಿಗಲ್ಲ. "ಪಂಚಕಂ ನಾ" ಎಂದು ಅರ್ಥ ಮಾಡಿರುವುದು ಶುದ್ಧ ತಪ್ಪು. ನಮ್ಮ ಹಿಂದಿನ ಶಾಸ್ತ್ರಗಳು ಇನ್ನೂ ಅಷ್ಟು ಕಳಪೆಯಾಗಿಲ್ಲ. ಅಲ್ಲಿ ಪಂಚಕಂ+ನಾ ಎಂದು ಮಾಡಿ "ನಾ" ಅಕ್ಷರಕ್ಕೆ ಪುರುಷ ಎಂದು ಅರ್ಥ ಮಾಡಲು ಬರುವುದಿಲ್ಲ. ಪಂಚಕಂ ಎಂದಾಗ ಒಂದು ಗುಂಪು ನಪುಂಸಕ ಸೂಚೀ ಆಗಿರುತ್ತದೆ. ಪಂಚಕಂ ಎಂದು ಪಂಚಕನ್ಯೆಯರಿಗೆ ಹೇಳುವುದು ಅತೀ ಅತೀ ವಿರಳ. ಪಂಚಕಂ ಎಂದು ಅಗ್ನಿಪಂಚಕಂ, ಶಂಕರ ಭಗವತ್ಪಾದರ ಮನಿಷಾ ಪಂಚಕಂ, ಸಾಧನ ಸೋಪಾನ ಪಂಚಕಂ, ಕೌಪೀನ ಪಂಚಕಂ, ಇತ್ಯಾದಿ; ಅಕ್ಕಮಹಾದೇವಿ ಹೇಳಿದ ಅಸ್ತಿ ಭಾತಿ ಪ್ರಿಯಂ ರೂಪಂ ನಾಮ ಚೇತ್ಯಂಶ ಪಂಚಕಂ; ಕೊಂಡೆಮಂಚಣ್ಣಗಳ ಪುಣ್ಯಸ್ತ್ರೀ ಲಕ್ಷ್ಮಮ್ಮ ಹೇಳಿದ ಹ್ರಸ್ವಸ್ವರ ಪಂಚಕ, ಸದ್ಯಾದಿ ವಕ್ತ್ರ ಪಂಚಕ, ಪಿಂಡಬ್ರಹ್ಮ ಪಂಚಕಂ; ಚೆನ್ನಯ್ಯ ಉರಿಲಿಂಗದೇವರು  ಹೇಳಿದ ಮನ ಪಂಚಕಂ; ಅಪ್ರಮಾಣ ಗುಹೇಶ್ವರನು ಅರುಹಿದ ಕರ್ಮೇಂದ್ರಿಯ ಪಂಚಕಂಗಳ್, ವಿಷಯ ಪಂಚಕಂಗಳ್, ಧರ್ಮೇಂದ್ರಿಯ ಪಂಚಕಂಗಳ್, ಕರಣ ಪಂಚಕಂಗಳ್, ವಾಯುಪಂಚಕಂಗಳು; ಇಮ್ಮಡಿ ಮುರಿಘಾ ಗುರುಸಿದ್ಧರು ತಿಳಿಸಿದ ಅನಿಷ್ಟ ಪಂಚಕಂ; ಒಕ್ಕಲಿಗ ಮುದ್ದಣ ಹೇಳಿದ ಜೀವಪಂಚಕಂಗಳು; ಪಾದಂ ಚ ಪಂಚಪಂಚಕಂ ಎಂದು ಪಾದಪ್ರಕ್ಷಾಲನ ವಿಧಿಯನ್ನು ಗಮ್ಮಾಳಪುರದ ಸಿದ್ಧಲಿಂಗನ ವಚನ ಇತ್ಯಾದಿಗಳಾಗಿ ಬಳಕೆಯಲ್ಲಿ ಕಂಡುಬರುತ್ತದೆಯೇ ಹೊರತು ೫ ಜನ ಸ್ತ್ರೀಯರಿಗೆ "ಪಂಚಕಂ" ಎಂಬ ಸಂಖ್ಯಾಸೂಚೀ ನಪುಂಸಕಲಿಂಗಸೂಚೀ ಶಬ್ದವನ್ನು ಹೇಳಿರುವುದಿಲ್ಲ. 

ನಾ ಸ್ಮರೇನ್ನಿತ್ಯಂ ಎಂದರೆ ಸ್ಮರಣೆ ಮಾಡದಿದ್ದವರು ಮಹಾಪಾತಕಗಳನ್ನು ನಾಶ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಬಲ್ಲವರು ಎಂದು ಇನ್ಯಾರೋ ವಿದ್ವಾಂಸರು ಅರ್ಥ ಮಾಡಿ ತೋರಿಸಬಹುದು. ಇನ್ನು "ನಾ" ಎಂಬುದು ಇಲ್ಲಿ ಪುರುಷ ಎಂದು ತೆಗೆದುಕೊಂಡರೆ ಇನ್ನು ಹಲವು ಕಡೆ ನಿಷೇಧಸೂಚಿ ಇರುವಲ್ಲಿ ಹಾಗೆಯೇ ಅರ್ಥ ಮಾಡಿ ಅಪಾರ್ಥ ಮಾಡಿ ತೋರಿಸಬಹುದು. "ನಾ" ಎಂಬುದು ಇಲ್ಲಿ ಪುರುಷ ಸೂಚೀಯಾಗಿದ್ದರೆ ಪುರುಷರಿಗೆ ಏಕೆ ಈ ಪಂಚಕನ್ಯೆಯರನ್ನು ಸ್ಮರಿಸಲು ಹೇಳಿದರು? ಗೃಹಸ್ಥ ಧರ್ಮ ಪರಿಪಾಲನೆ ಮಾಡಿ ಔನ್ನತ್ಯ ಸಾಧಿಸಿರುವ ವಸಿಷ್ಠ, ರಾಮ, ಪುರಂಧರ, ಹಿರಣ್ಯಗರ್ಭ, ಮಹೇಶ್ವರ ಪಂಚಕವನ್ನು ನೆನೆಯಲು ಹೇಳಬಹುದಿತ್ತು. ಗೃಹಸ್ಥಾಶ್ರಮಧರ್ಮವನ್ನು ಆಶ್ರಮಧರ್ಮ ದೀಪಿಕೆಯು ನಿರೂಪಿಸಿದೆ. ಅದರಲ್ಲಿ ಪತಿವ್ರತಾ ಶಕ್ತಿಯನ್ನು ತೋರಿಸಿಕೊಟ್ಟಿದೆ. ಅದರ ದ್ಯೋತಕವೀ ಪಂಚಕನ್ಯಾ. ಏನಕ್ಕೇನೋ ವ್ಯಾಖ್ಯಾನ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಕೊನೆಗೆ ಅದಕ್ಕಿನ್ನೊಂದು ಸುಳ್ಳು ಸೇರಿಸಿ ಕೊನೆಗೆ ವಿದೇಶಿಯರಿಂದ ನಗೆಪಾಟಲಿಗೀಡಾಗುವ ಸ್ಥಿತಿ ಬರುವುದು ಬೇಡ.

ಪಂಚಕನ್ಯೆಯರ ಕುರಿತಾದ ಈ ಶ್ಲೋಕವು ವ್ಯಾಸ ಪ್ರಣೀತ. ಅದನ್ನು ಮನಬಂದಂತೆ ವ್ಯಾಖ್ಯಾನ ಮಾಡಿ ಜನರನ್ನು ದಾರಿ ತಪ್ಪಿಸಿದರೆ ಅನರ್ಥವಾದೀತು ಎಚ್ಚರ! ಗಂಗೇ ಯಮುನೇ ಇತ್ಯಾದಿ ೭ ಶ್ರೇಷ್ಠ ವಿಚಾರಗಳನ್ನು ವೇದದಿಂದ ಆಯ್ದು ಶ್ಲೋಕ ಮಾಡಲಾಗಿದೆ. ಗಂಗಾವತರಣಕ್ಕಿಂತಲೂ ಎಷ್ಟೋ ಅನಂತ ಕಾಲ ಹಿಂದಿನಿಂದ ಈ "ಗಂಗೇ ಚ ಯಮುನೇ ಚೈವ..." ಶ್ಲೋಕ ಚಾಲ್ತಿಯಲ್ಲಿದೆ. ತಮಗೆ ಬೇಕಾದ ಹಾಗೆ ತಿರುಚಲು ಬರುವುದಿಲ್ಲ. ಬುದ್ಧಿಗೆ ಹೊಳದಂತೆಲ್ಲ ವ್ಯಾಖ್ಯಾನ ಮಾಡುವುದಲ್ಲ.

ಇದು ಪಂಚಕನ್ಯಾ ಜಿಜ್ಞಾಸೆಯ ಆರಂಭವಷ್ಟೆ. ಜಡಶಕ್ತಿ, ಕಾಲೀ, ಲಕ್ಷ್ಮೀ, ಸರಸ್ವತೀ, ಭೂದೇವಿ ಸ್ವರೂಪೀ ಪಂಚಕನ್ಯಾಶಕ್ತಿಗಳು ಕ್ರಮವಾಗಿ ತಿರೋಧಾನ ಲಯ, ಸ್ಥಿತಿ, ಸೃಷ್ಟಿ, ಅನುಗ್ರಹ ಎಂಬ ಪಂಚಕಾರ್ಯಗಳ ಸಹಭಾಗಿಗಳು. ಮಹಾನ್ ಚೇತನಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಎಷ್ಟು ಆಳವಾಗಿ ಅಧ್ಯಯನ ಮಾಡುತ್ತೇವೋ ಅಷ್ಟಷ್ಟು ಅವರ ನೈಜ ವಿಚಾರಗಳು ಕಾಲ ದೇಶಕ್ಕನುಗುಣವಾಗಿ ಪ್ರಕಟಗೊಳ್ಳುತ್ತದೆ. ನಮ್ಮ ಮೂಗಿನ ನೇರಕ್ಕೆ ಚಿಂತಿಸುವುದನ್ನು ಬಿಟ್ಟು ವೇದದ ಆಧಾರದಲ್ಲಿ ಚಿಂತಿಸಿದರೆ ಸತ್ಯಾರ್ಥ ಪ್ರಕಾಶವಾಗುತ್ತದೆ.


-         ವಿಜ್ಞಾಸು

No comments:

Post a Comment