Monday, 29 May 2017

ತಲೆಗೆ ಯಾವ ಎಣ್ಣೆ ಹಾಕಬೇಕು? ಅದರಿಂದ ಲಾಭವೇನು?

ಎಲ್ಲರೂ ತಲೆಗೆ ಎಣ್ಣೆ ಹಾಕಬೇಕೇ ಹೊರತು ಹೊಟ್ಟೆಗಲ್ಲ. ಹಾಗೇ ಈ ದಕ್ಷಿಣ ಕನ್ನಡ ಪ್ರದೇಶಕ್ಕೆ ಉತ್ತಮವಾದದ್ದು ಕೊಬ್ಬರಿ ಎಣ್ಣೆ. ನಿಮಗೆ ಆಹಾರಕ್ಕಾಗಲೀ ತಲೆಗೆ ಹಾಕುವುದಕ್ಕಾಗಲಿ ಉತ್ತಮವಾದದ್ದು ಕೊಬ್ಬರಿ ಎಣ್ಣೆ. ಸಹಜವಾಗಿ ತಲೆಗೆ ಎಣ್ಣೆ ಹಾಕುವುದರಿಂದ  ನಿಮ್ಮ ಕಣ್ಣಿನ ದೃಷ್ಟಿಯ ಶಕ್ತಿಯನ್ನು, ಕಿವಿಯ ಶ್ರವಣ ಶಕ್ತಿಯನ್ನು, ನಾಲಗೆಯ ರುಚಿ ಶಕ್ತಿಯನ್ನು ಕಾಯ್ದುಕೊಂಡು ಬರುತ್ತದೆ. ತಲೆ ಕೂದಲನ್ನು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಇಟ್ಟುಕೊಂಡು ಬರುತ್ತದೆ. ವಾತಾವರಣದಲ್ಲಿ ತುಂಬಿರುವ ವಿಪರೀತ ಸೀಸ ಇತ್ಯಾದಿ ಲೋಹಾಂಶಗಳಿಂದ ತಲೆಗೆ ಉಂಟಾಗುವ ತೊಂದರೆಗಳನ್ನು ತಡೆಗಟ್ಟುತ್ತದೆ. ಹಾಗಾಗಿ ಈಗಿನ ನಗರಿಗಳಲ್ಲಿ ಹೊರಗೆ ಸಂಚರಿಸುವಾಗ, ಫ್ಯಾಕ್ಟರಿಗಳಲ್ಲಿ, ರಾಸಾಯನಿಕ ಹೆಚ್ಚಿರುವಲ್ಲೆಲ್ಲಾ ತಲೆಗೆ ಎಣ್ಣೆ ಹಾಕಿಕೊಂಡು ಹೋದರೆ ರಕ್ಷಣಾತ್ಮಕ. ಅದು ಯಾವುದೇ ಕೃತಕಾಂಶ ಬೆರೆಸದ ಕೊಬ್ಬರಿ ಎಣ್ಣೆ ಆಗಬೇಕು. ಆಹಾರವಾಗಿ ನೀವು ಕೊಬ್ಬರಿ ಎಣ್ಣೆಯನ್ನು ಬಳಸುವುದರಿಂದ ಇಡೀ ದೇಹವನ್ನು ಅದು ರಕ್ಷಣೆ ಮಾಡುತ್ತದೆ. ರಕ್ತದ ಕೊರತೆ ಇರುವುದಿಲ್ಲ. ಹಾಗೇ ಸಂಧಿವಾತ ಇತ್ಯಾದಿ ಕಾಯಿಲೆಗಳು ಬರುವುದಿಲ್ಲ. ಆದರೆ ಈಗ ಡಾಕ್ಟರುಗಳು ತಮ್ಮ ಬೇಳೆ ಬೇಯಿಸಿಕೊಳ್ಳಲು ಕೊಬ್ಬರಿ ಎಣ್ಣೆ ತಿಂದರೆ ಕೊಲೆಸ್ಟ್ರಾಲ್ ಬರುತ್ತದೆ ಎಂದು ಎಲ್ಲರನ್ನೂ ಕೊಲೆ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಕೆಲ ತಿಂಗಳ ಹಿಂದೆ ಅಮೇರಿಕಾ ದೇಶ ಒಂದು ಹೇಳಿಕೆ ಕೊಟ್ಟಿತು. ಕೊಲೆಸ್ಟ್ರಾಲ್ ಎಂಬ ಕಲ್ಪನೆಯೇ ಸುಳ್ಳು, ಅದು ನಮ್ಮ ಸಂಶೋಧನೆಯಲ್ಲಿ ಕಂಡುಬಂದ ಒಂದು ಸುಳ್ಳು ಎಂದು ಅಧಿಕೃತವಾಗಿ ಹೇಳಿಕೆ ಕೊಟ್ಟಿದೆ. ಆದರೆ ಅರ್ಧ ಶತಮಾನದಿಂದ ಕೊಲೆಸ್ಟ್ರಾಲ್ ಎಂಬ ಸುಳ್ಳು ಕಲ್ಪನೆಯ ಬಗ್ಗೆ ಪ್ರಚಾರ ಮಾಡಿ ಅದಕ್ಕಾಧರಿಸಿದ ಚಿಕಿತ್ಸೆಗಳು, ಸಿದ್ಧಾಹಾರಗಳು ಇತ್ಯಾದಿ ಜನರಿಗೆ ಮಾಡಿದ ಮೋಸ ಹಾಗೂ ನಷ್ಟಕ್ಕೆ ಅಮೇರಿಕಾ ಜವಾಬ್ದಾರಿ ಅಲ್ಲವೆಂಬಂತಿದೆ. ತಮ್ಮಿಂದಾದ ತಪ್ಪಿಗೆ ಕ್ಷಮೆ ಕೇಳುತ್ತೇವೆ ಎನ್ನುವ ಮಟ್ಟಿಗೆ ಅದಕ್ಕೊಂದು ತಿಪ್ಪೆ ಸಾರಿಸಿದ ವರದಿ ಪ್ರಕಟಿಸಿದೆ. ಆಧಾರ:- https://goo.gl/5WBR0x, https://goo.gl/Ekww3U
ಈ ಪ್ರದೇಶದ ಅತೀ ಉತ್ತಮವಾದ ತೈಲ ಎಂದರೆ ಕೊಬ್ಬರಿ ಎಣ್ಣೆ. ಅದನ್ನು ಆಹಾರ ರೂಪದಲ್ಲಿ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಬಳಸಬಹುದು, ಏನೂ ಸಮಸ್ಯೆ ಇಲ್ಲ. ನಂತರ ಎಳ್ಳೆಣ್ಣೆ, ಕಡಲೇಕಾಯಿ ಎಣ್ಣೆ, ಇವೆಲ್ಲ ಕೂಡ ಇಲ್ಲಿ ಬೆಳೆಯುವುದಕ್ಕೂ ಸಾಧ್ಯ, ಬಳಸಲಿಕ್ಕೂ ಆಗುತ್ತದೆ. ಆದರೆ ಆಹಾರವಾಗಿ ಬಳಸುವುದಕ್ಕೆ ಅವ್ಯಾವುದೂ ಕೊಬ್ಬರಿ ಎಣ್ಣೆಯ ಸ್ಥಾನಕ್ಕೆ ಬರುವುದಿಲ್ಲ. ತುಪ್ಪಕ್ಕಿಂತಲೂ ಒಂದು ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಕೊಬ್ಬರಿ ಎಣ್ಣೆ ಶ್ರೇಷ್ಠ; ಕಡಿಮೆದಲ್ಲ. ತುಪ್ಪವು ತುಂಬಾ ಉತ್ತಮವಾದ ಆಹಾರ. ಆದರೆ ಅದು ಏನು ನಿಮ್ಮ ದೇಹಕ್ಕೆ ಪೂರೈಸಿ ಸಹಾಯ ಮಾಡಬಹುದೋ ಅದಕ್ಕಿಂತ ೧೦% ಹೆಚ್ಚು ಕೊಬ್ಬರಿ ಎಣ್ಣೆಯು ಸಹಾಯಕ. ಹಾಗಾಗಿ ಇತ್ತೀಚೆಗೇನೋ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ, ಒಂದು ೫೦ ವರ್ಷದ ಹಿಂದೆ ಇಲ್ಲಿ ಸಂಚಾರ ಮಾಡುವಾಗ ನೋಡಿದ್ದೇನೆಂದರೆ ಊಟಕ್ಕೆ ಎಲೆಗೆ ಅನ್ನ ಹಾಕುತ್ತಾರೆ, ಉಪ್ಪು, ಆಮೇಲೆ ಪಲ್ಯ ಹಾಕುತ್ತಾರೆ, ನಂತರ ಕೊಬ್ಬರಿ ಎಣ್ಣೆ ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ಬರುತ್ತಿದ್ದರು. ತುಪ್ಪ ಬೇಕೋ ಎಂದು ಕೇಳುವುದಿಲ್ಲ. ಆ ಪಲ್ಯವನ್ನು ಎಣ್ಣೆಯ ಜೊತೆಯಲ್ಲಿ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಕಲಸಿ ಊಟ ಮಾಡುವ ಪದ್ಧತಿ ಇತ್ತು. ಅದು ಆರೋಗ್ಯದಾಯಕವೂ ಹೌದು. ಈಗ ಅದೆಲ್ಲ ಬಿಟ್ಟು ಹೋಗಿದೆ. ಸಾಧ್ಯವಾದರೆ ಆ ಸಂಸ್ಕೃತಿಯನ್ನು ಪುನಃ ಬಳಕೆಗೆ ತನ್ನಿರಿ.

     ಹಿಂದೆಲ್ಲ ದಕ್ಷಿಣ ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ ಈಗಿನಂತೆ ತೊಗರಿಬೇಳೆಯನ್ನು ಬಳಸುತ್ತಲೇ ಇರಲಿಲ್ಲ. ಬಳಸುವುದಾದರೂ ತಾವೇ ಒಂದು ರೀತಿಯ ಬೇಳೆಯನ್ನು ಬೆಳೆದುಕೊಳ್ಳುತ್ತಿದ್ದು ಅದನ್ನೇ ಬಳಸುತ್ತಿದ್ದರು. ಬಹಳ ವಿಶೇಷ ಸಂದರ್ಭ ಅಂದರೆ ಮದುವೆ ಇತ್ಯಾದಿಗಳಲ್ಲಿ ಮಾತ್ರ ತೊಗರಿಬೇಳೆ ತರುವುದಿತ್ತು. ಹಾಗಂತ ಸಾರು ಮಾಡಲು ಬರುವುದಿಲ್ಲ ಎಂದಲ್ಲ. ತುಂಬಾ ರುಚಿಕರವಾದ ಸಾರು ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದರು. ಒರಿಸ್ಸಾ ಪ್ರದೇಶದ ಸಾರು ಬಿಟ್ಟರೆ ದಕ್ಷಿಣ ಕನ್ನಡದ ಸಾರೇ ನನಗೆ ಬಹಳ ಇಷ್ಟವಾದದ್ದು. ಅದಕ್ಕೆ ಈ ಕಡೆಯಲ್ಲಿ ಔಡೆ, ಅಲಸಂಡೆ, ಇತ್ಯಾದಿ ಕಾಳುಗಳಿಂದ ಬೇಳೆ ಮಾಡಿ ಸಾರು, ಹೋಳಿಗೆ, ಹಪ್ಪಳ, ಇತ್ಯಾದಿ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದರು. ಅದೆಲ್ಲ ಬಿಟ್ಟು ಹೋಗಿದೆ. ಉದಾ:- ಈ ಪ್ರದೇಶದಲ್ಲಿ ಇದ್ದ ಕಪ್ಪು ಹೆಸರುಕಾಳು ಈಗ ಗೊತ್ತೇ ಇಲ್ಲ. ಕುಂದಾಪುರದ ಕಡೆ ಇದ್ದರೆ ಸಿಗಬಹುದಷ್ಟೆ. ಅದು ಅಷ್ಟೇ ತಂಪು ಹಾಗೂ ಸ್ನಿಗ್ಧ. ಹೆಸರು ಕಾಳನ್ನು ಹೆಚ್ಚು ತಿಂದರೆ ಅಗ್ನಿಮಾಂದ್ಯ ಆಗಬಹುದು. ಆದರೆ ಕರಿ ಹೆಸರನ್ನು ತಿಂದರೆ ನಿಮಗೇನು ಬಾಧಕವಿಲ್ಲ. ಅಷ್ಟು ಸ್ನಿಗ್ಧ ಶಕ್ತಿಯನ್ನು ಹೊಂದಿರತಕ್ಕಂತಹಾ ಔಷಧ ಅದರಲ್ಲಿದೆ. ಅಂತಹಾ ಆಹಾರ ಪದ್ಧತಿಗಳನ್ನೆಲ್ಲ ಬಿಟ್ಟುಕೊಂಡು ಬಂದಿದ್ದೇವೆ. ಸಾಧ್ಯವಾದರೆ ಆದಷ್ಟು ನಮ್ಮ ಹಿಂದಿನ ಆಹಾರ ಪದ್ಧತಿಯನ್ನು ಬಳಸಿಕೊಂಡರೆ ನಾವು ಬಹಳ ಮುಂದೆ ಹೋಗಬಹುದು. ಈಗ ಹಿಂದಕ್ಕೆ ಹೋಗುತ್ತಿದ್ದೇವೆ. ಇನ್ನು ಹೀಗೆ ಮುಂದುವರೆಯುತ್ತಾ ಹೋದರೆ ೫೦ ವರ್ಷ ಆಗುತ್ತಲೇ ಬದುಕಿದ್ದರೂ  ಯಾರಿಗೇನೂ ಕೆಲಸ ಮಾಡುವುದಕ್ಕೆ ಆಗುವುದಿಲ್ಲ. ಮಲ ಮೂತ್ರ ಹೋಗುವುದಕ್ಕೂ ಆಗದೆ ಚೀಲ ಚುಚ್ಚಿಕೊಂಡೇ ಪೇಟೆಯಲ್ಲಿ ಮೆರವಣಿಗೆತಿರುಗಬೇಕಾದ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಬರಬಹುದು. ಆದರೆ ನಾವು ಹಾರೈಸುವುದು ದೇವರನ್ನು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಅಲಂಕಾರ ಮಾಡಿ ಮೆರವಣಿಗೆ ಹೊರಡಿಸಿಕೊಂಡು ಹೋಗಬೇಕು. ಆದರೆ ಮೆರವಣಿಗೆ ಮಾಡಿಸುವ ಜನರೇ ಮಲಮೂತ್ರದ ಚೀಲ ಹಾಕಿಕೊಂಡು ಬರುವ ಸ್ಥಿತಿ ಬಂದಿದೆ ಈಗ. ಅದಕ್ಕೆ ಕಾರಣ ಈಗಿನ ಡಾಕ್ಟರುಗಳು. ಅದಕ್ಕೆಲ್ಲ ಪರಿಹಾರವೇ ನಮ್ಮ ಮೂಲ ಆಹಾರ ಪದ್ಧತಿಗೆ ಹಿಂತಿರುಗುವುದು. ಅದರಿಂದ ಮಾತ್ರ ಈ ಎಲ್ಲ ಸಮಸ್ಯೆಗಳು ಪರಿಹಾರವಾಗುತ್ತದೆ.

ಕೊಬ್ಬರಿ ಎಣ್ಣೆಯನ್ನು ತಿಮರೆ, ಮೆಹಂದಿ ಸೊಪ್ಪು ಇತ್ಯಾದಿ ಸೇರಿಸಿ ಬಿಸಿ ಮಾಡಿ ತಲೆಗೆ ಹಾಕುತ್ತಾರಲ್ಲ, ಅದು ಸರಿಯೇ?
     ಅದು ಹಾಗಲ್ಲ. ಹಿಂದೆ ತೆಂಗಿನ ಎಣ್ಣೆಯು ಗಟ್ಟಿಯಾಗದಂತೆ ಶುದ್ಧ ಮಾಡಿ ಇಡುವ ವಿಧಾನವಿತ್ತು. ದಕ್ಷಿಣ ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ ಸರಾಸರಿ ೨೩ ಡಿಗ್ರಿಗಿಂತ ಹೆಚ್ಚೇ ವಾತಾವರಣದ ಶಾಖ ಇರುತ್ತದೆ. ಹಾಗಾಗಿ ಇಲ್ಲಿ ಅಷ್ಟು ಸಮಸ್ಯೆ ಇಲ್ಲ. ಈಗ ಬೆಳೆಯುವ ತೆಂಗಿನಕಾಯಿಗಳನ್ನು ಬೆಳೆಯುವಾಗ ಸಿಂಪಡಿಸಿದ ರಾಸಾಯನಿಕಗಳ ಅಂಶ ಜಾಸ್ತಿ ಇರುತ್ತದೆ. ಹಾಗಾಗಿ ಎಣ್ಣೆಯು ಹೆಚ್ಚು ಗಟ್ಟಿಯಾಗುತ್ತದೆ. ಆದರೆ ಹಿಂದೆ ಏನು ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದರು ಎಂದರೆ ಬಿಸಿ ಮಾಡುವುದೆಂದರೆ ಒಲೆಯಲ್ಲಿ ಖಾಯಿಸುವುದಲ್ಲ. ಅಗಲವಾದ ತಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿ ತೆಂಗಿನ ಎಣ್ಣೆಯನ್ನು ಹಾಕಿ ವೀಳ್ಯದೆಲೆ, ಒಂದು ಚೂರು ಉಪ್ಪು (ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ಸೈಂಧವ ಲವಣ), ಮೈತಾಳ ಎಂಬ ಎಲೆ ಇವುಗಳನ್ನು ಸೇರಿಸಿ ಆ ಎಲೆ ಒಣಗುವವರೆಗೆ ಬಿಸಿಲಿನಲ್ಲಿ ಇಡುತ್ತಿದ್ದರು. ಅಷ್ಟು ಮಟ್ಟಕ್ಕೆ ಎಣ್ಣೆ ಬಿಸಿಯಾದ ಮೇಲೆ ಅದನ್ನು ಸೋಸಿದಾಗ ಕೆಳಗೆ ಒಂದಿಷ್ಟು ರಜಪುಡಿ ಸಿಗುತ್ತದೆ. ಅದೇ ಘಟ್ಟಿಯಾಗತಕ್ಕಂತಹಾ ಗುಣ, ಅದನ್ನು ಬೇರ್ಪಡಿಸಲಾಯಿತು. ಕಡೆಗೆ ಕೊಬ್ಬರಿ ಎಣ್ಣೆ ಘಟ್ಟಿಯಾಗುವುದಿಲ್ಲ. ಅದು ದಕ್ಷಿಣ ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ ಬಳಸುತ್ತಿದ್ದ ಒಂದು ಉಪಾಯ.

- ಬ್ರಹ್ಮರ್ಷಿ ಕೆ. ಎಸ್. ನಿತ್ಯಾನಂದ ಸ್ವಾಮೀಜಿ,
ವೇದ ವಿಜ್ಞಾನ ಮಂದಿರ,
ಚಿಕ್ಕಮಗಳೂರು

Thursday, 11 May 2017

ಪಂಚಕನ್ಯಾ ಜಿಜ್ಞಾಸಾ


ಎಂತೆಂಥಹಾ ವಿಕೃತ ವ್ಯಾಖ್ಯಾನಗಳನ್ನು ಮಾಡುತ್ತಾರೆ ಎಂಬುದಕ್ಕೆ ಕೆಳಗಿನ ಒಂದು ಉದಾಹರಣೆ ನೋಡಿ:-

ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಪ್ರಾತಃ ಸ್ಮರಣೀಯರಾದ ಕೆಲವು ಮಹಾಮಹಿಳೆಯರನ್ನು ನಿತ್ಯವೂ ನೆನೆಯುವ ವಾಡಿಕೆ ಇದೆ...
ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಗೊತ್ತಿರುವ ಶ್ಲೋಕ ಇದು ಆದರೆ ಅನೇಕರು ತಪ್ಪಾಗಿ ಗ್ರಹಿಸಿರುವ ಶ್ಲೋಕವೂ ಇದೇ ಆಗಿದೆ :
ಅಹಲ್ಯಾ ದ್ರೌಪದಿ ಸೀತಾ ತಾರಾ ಮಂಡೋದರೀ ತಥಾ |

ಪಂಚಕನ್ಯಾ ಸ್ಮರೇನ್ನಿತ್ಯಂ ಮಹಾ ಪಾತಕ ನಾಶನಮ್ ||
ಈ ಶ್ಲೋಕದಲ್ಲಿ ಬರುವ ಐದು ಮಂದಿ ಮಹಾಮಹಿಳೆಯರಲ್ಲಿ *ಅಹಲ್ಯಾ, ದ್ರೌಪದಿ, ಸೀತಾ, ತಾರಾ, ಮಂಡೋದರೀ* ಯಾರೊಬ್ಬರೂ ಕನ್ಯೆಯರಲ್ಲ... ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಕನ್ಯಾ ಶಬ್ದ ಯಾವ ಅರ್ಥದಲ್ಲಿ ಬಳಕೆಯಲ್ಲಿದೆ ಹೇಳಿ?... ಇನ್ನೂ ಮದುವೆಯಾಗದ ಸ್ತ್ರೀಯರನ್ನು ನಾವು ಕನ್ಯೆಯರು ಅಂತೀವಲ್ವೇ... ಈ ಶ್ಲೋಕದಲ್ಲಿ ಬಂದ ಯಾರೊಬ್ಬರೂ ಕನ್ಯೆಯರಲ್ಲ, ಎಲ್ಲರೂ ಮದುವೆಯಾದ ಮುತ್ತೈದೆಯರು... ಮತ್ತೆ ಯಾಕೆ ಪಂಚಕನ್ಯಾ ಅಂತ ಬಳಸಿದರು...
ಹಾಗಾದರೆ, ಶ್ಲೋಕದಲ್ಲಿ ಏನೋ ತಪ್ಪಿರಬೇಕು... ಆಗ ನೆನಪಾಗುವವರು... 🙏ಬನ್ನಂಜೆಯವರು🙏... ಅವರು ತಪ್ಪು ತೋರಿಸಿ, ತಿದ್ದಿ ನಾವು ಮರೆತ ಅರ್ಥವನ್ನು ಮತ್ತೆ ಪರಿಚಯಿಸಿದ್ದಾರೆ...
ಅದು "ಪಂಚಕನ್ಯಾ ಸ್ಮರೇನ್ನಿತ್ಯಂ" ಅಲ್ಲ..... "ಪಂಚಕಂ ನಾ ಸ್ಮರೇನ್ನಿತ್ಯಂ" ಆಗಬೇಕು ಅಂತ ತಿಳಿಸಿಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ...
ಹಾಗಾದಾಗ ಮಾತ್ರ ಶ್ಲೋಕ ಸರಿಯಾಗುತ್ತದೆ...
ಇದು ಯಾರೋ ಪಂಡಿತರಿಂದಾದ ಪ್ರಮಾದ... "ನಾ" ಶಬ್ದದ ಅರ್ಥ ತಿಳಿಯಲಿಲ್ಲ ಯಾರೋ ಪಂಡಿತರು "ಪಂಚಕನ್ಯಾ" ಅಂತ ಶ್ಲೋಕವನ್ನೇ ತಿದ್ದಿದರು ಅದೇ ಜನರ ಬಾಯಲ್ಲಿ ತಪ್ಪು ಶ್ಲೋಕವಾಯಿತು...
"ನಾ" ಅಂದರೆ ಸಂಸ್ಕೃತದಲ್ಲಿ "ಗಂಡಸು" ಅನ್ನುವ ಅರ್ಥ ಇದೆ...
"ಪಂಚಕಂ ನಾ ಸ್ಮರೇನ್ನಿತ್ಯಂ" ಅಂದರೆ... ಅಹಲ್ಯಾ, ದ್ರೌಪದಿ, ಸೀತಾ, ತಾರಾ, ಮಂಡೋದರೀ ಈ ಐದು ಮಹಾಮಹಿಳೆಯರನ್ನ ಬೆಳಗಾತ ಎದ್ದು ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬ "ಗಂಡಸು" ಕೂಡ ನೆನೆಯಬೇಕು ಅನ್ನುತ್ತದೆ ಈ ಶ್ಲೋಕದ ಅರ್ಥ.... ಯಾಕೆಂದರೆ ಈ ಐವರೂ ಕೂಡ ಮಹಾಮಹಿಳೆಯರೆನಿಸಿದ್ದು ಹೇಗೆ ? ಅವರು ತಮ್ಮ ತಮ್ಮ ಬದುಕಿನಲ್ಲಿ ತಾವು ಎದುರಿಸಿದ ಅತ್ಯಂತ ಕಠಿಣ ಪರಿಸ್ಥಿತಿಗಳಲ್ಲಿ ಕೂಡ ಧೃತಿಗೆಡದೆ, ಅವಮಾನಗಳನ್ನು ಸಹಿಸಿಕೊಂಡು, ಸಂಕಷ್ಟಗಳನ್ನು ನುಂಗಿಕೊಂಡು, ಧೈರ್ಯದಿಂದ ಪರಿಸ್ಥಿತಿಗಳನ್ನು ಎದುರಿಸಿ, ಜೀವನದ ಅಧೋಗತಿಯಿಂದ ಮೇಲೆದ್ದು ಬಂದು ಪಾರಾದವರು ....
ಅದರಿಂದ ಸರಿಯಾದ ಶ್ಲೋಕ ಹೀಗಿದೆ :
ಅಹಲ್ಯಾ ದ್ರೌಪದಿ ಸೀತಾ ತಾರಾ ಮಂಡೋದರೀ ತಥಾ |
ಪಂಚಕಂ ನಾ ಸ್ಮರೇನ್ನಿತ್ಯಂ ಮಹಾಪಾತಕ ನಾಶನಮ್ ||
ಕೆಲವು ಕಡೆ ಸೀತಾ ಬದಲು ಕುಂತಿಯನ್ನು ಇಟ್ಟುಕೊಂಡು ಕೂಡ ಶ್ಲೋಕ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ... ಸೀತೆ ಸಾಕ್ಷಾತ್ ಲಕ್ಷ್ಮೀಯೇ ಆದ್ದರಿಂದ ಸೀತೆಯ ಬದಲಿಗೆ ಕುಂತಿಯನ್ನು ಸೇರಿಸುತ್ತಾರೆ.. ಕುಂತಿ, ಗಾಂಧಾರಿಯರು ಕೂಡ ಮಹಾಮಹಿಳೆಯರೆ... 
"ಅಹಲ್ಯಾ ದ್ರೌಪದಿ ತಾರಾ ಕುಂತೀ ಮಂಡೋದರೀ ತಥಾ"
ಹೀಗೂ ಆಗುತ್ತದೆ...‌
ಇದರಂತೆ ನಾವು ನಿತ್ಯ ಸ್ನಾನ ಮಾಡುವಾಗ ಹೇಳುವ ಶ್ಲೋಕದಲ್ಲಿ ಮರೆತ ಒಂದು ನದಿಯ ಹೆಸರನ್ನು ಕೂಡ ಬನ್ನಂಜೆಯವರು ತಿಳಿಸಿಕೊಟ್ಟು ಆ ಶ್ಲೋಕವನ್ನು ಸರಿಮಾಡಿದ್ದಾರೆ :
ಈಗ ನಾವು ಹೇಳುವ ಶ್ಲೋಕ : 
ಗಂಗೇ ಚ ಯಮುನೇ ಚೈವ ಗೋದಾವರೀ ಸರಸ್ವತಿ |
ನರ್ಮದಾ ಸಿಂಧು ಕಾವೇರಿ ಜಲೇಸ್ಮಿನ್ ಸನ್ನಿಧಿಂ ಕುರು ||
ಅಲ್ಲಿ ಗಂಗೇ ಆದಮೇಲೆ, "ಚ" ಬಂದಿದೆ... ಒಮ್ಮೆ ಚಕಾರ ಬಂದ ಮೇಲೆ ಮತ್ತೆ ಯಾಕೆ ಯಮುನೇ ಆದಮೇಲೆ "ಚೈವ" ಬರಬೇಕು.... ನದಿಯ ಹೆಸರು ಮರೆತ ಯಾರೋ ಪಂಡಿತರು "ಚೈವ" ಸೇರಿಸಿದರು... ಮತ್ತೇ ಮುಂದೆ ಅದೇ ಪ್ರಾಕ್ಟೀಸ್ ಆಯಿತು ತಪ್ಪು ಶ್ಲೋಕವಾಯಿತು... 
*ಅದು "ಚೈವ" ಅಲ್ಲ "ಕೃಷ್ಣಾ" ನದಿಯ ಹೆಸರು ಬಿಟ್ಟಿದೆ ಸೇರಿಸಿ ಹೇಳಿಕೊಳ್ಳಿ ಆಗ ಶ್ಲೋಕ ಸರಿಯಾಗುತ್ತದೆ ಅಂತ ಅಂದವರು ಬನ್ನಂಜೆಯವರು ಮಾತ್ರ*
ಗಂಗೇ ಚ ಯಮುನೇ ಕೃಷ್ಣೇ ಗೋದಾವರೀ ಸರಸ್ವತಿ |
ನರ್ಮದಾ ಸಿಂಧು ಕಾವೇರಿ ಜಲೇಸ್ಮಿನ್ ಸನ್ನಿಧಿಂ ಕುರು ||
ಇದು ಸರಿಯಾದ ಶ್ಲೋಕ...

ನಮಸ್ಕಾರ..‌. 


-:: ಇದಕ್ಕೆ ಪ್ರತ್ಯುತ್ತರ ಕೆಳಗಿದೆ ::-  ಮೇಲಿನದ್ದು್
ಅಹಲ್ಯಾ ದ್ರೌಪದಿ ಸೀತಾ ತಾರಾ ಮಂಡೋದರೀ ತಥಾ |
ಪಂಚಕನ್ಯಾ ಸ್ಮರೇನ್ನಿತ್ಯಂ ಮಹಾ ಪಾತಕ ನಾಶನಮ್ ||

ಇದು ಮೂಲ ಶ್ಲೋಕ. ಇದನ್ನು ಆಧುನಿಕ ವಿದ್ವಾಂಸರು ಏನಕ್ಕೇನೋ ವ್ಯಾಖ್ಯಾನ ಮಾಡಿ ಹಿಂದೂ ಸಂಸ್ಕೃತಿಯನ್ನೇ ಕಲುಷಿತಗೊಳಿಸುತ್ತಾ ಬಂದಿದ್ದಾರೆ. ವಿಚಾರ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲವೆಂದರೆ ಸುಮ್ಮನೆ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಭಜನೆ ಮಾಡುತ್ತಾ ಕೂರುವುದು ಸೂಕ್ತ. ಧರ್ಮದ್ರೋಹಕ್ಕೆ ಪರಿಮಾರ್ಜನೆ ಇಲ್ಲವೆಂದು ನೆನಪಿನಲ್ಲಿಡಬೇಕು. ಪಂಚಕನ್ಯೆಯರ ಬಗ್ಗೆ ಸಿಕ್ಕ ಸಿಕ್ಕ ವಿದೇಶೀ, ವಿದೇಶೀ ಕೃಪಾಪೋಷಿತರು, ನಾಸ್ತಿಕ ಬುದ್ಧಿ ಜೀವಿಗಳು ಹಾಗೂ ವಿಧಮಿ೯ಯರು ಮನಬಂದಂತೆ ಟೀಕೆ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಅದಕ್ಕೆ ಧಮ೯ ಶಿಕ್ಷಿಸುತ್ತದೆ ಎಂಬುದೂ ನಿಚ್ಚಳ ಸತ್ಯ. ಇನ್ನೋರ್ವ ಸ್ತ್ರೀ ಬಗ್ಗೆ ಬೊಟ್ಟು ತೋರಿಸುವ ಮೊದಲು ತಮ್ಮ ತಾಯಿ, ತಂಗಿ, ಅಕ್ಕ, ಇತ್ಯಾದಿ ಆಪ್ತ ವರ್ಗವನ್ನು ನೆನೆಯಿರಿ, ಅವರಂತೆ ಎಲ್ಲರೂ ಎಂಬ ಭಾವನೆಯೇ ಭಾರತೀಯತೆ.


ಚಕಾರಕ್ಕೆ ಮಹತ್ವವಿದೆ. ನಮಕ, ಚಮಕ ಪ್ರಶ್ನಗಳನ್ನು ಓದಿದಾಗ ತಿಳಿದುಬರುತ್ತದೆ. ೭ ನದಿಗಳಿಗೆ ಆಳವಾದ ವೈದಿಕ ವಿಜ್ಞಾನದ ಬುನಾದಿ ಇದೆ. ೮ನೇಯದು ಹೇಗೆ ಸೇರಿಸಿದರು? ಕೃಷ್ಣ ಭಕ್ತಿ ಒಳ್ಳೆಯದು. ಹಾಗಂತ ಸಿಕ್ಕಸಿಕ್ಕಲ್ಲಿ ಕೃಷ್ಣನ ಹೆಸರು ಸೇರಿಸಿ, ಆ ಹೆಸರಿಗೂ ಬೆಲೆ ಕಡಿಮೆ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದಾರೆ.

ಕನ್ಯ ಪದದ ಅರ್ಥ ತಿಳಿಯದ ಕಾರಣ ಈ ರೀತಿಯ ವ್ಯಾಖ್ಯಾನಗಳು ಮೂಡಿವೆ. ಈ ಮುಂದಿನ ವಿವರಣೆಯು ನಿಮಗೆ ಅರ್ಥವಾಗಬೇಕಾದರೆ ಮೊದಲು ಪೂರ್ವಾಗ್ರಹ ಬಿಟ್ಟು  http://veda-vijnana.blogspot.in/2015/11/blog-post_69.html ಈ ಕೊಂಡಿಯಲ್ಲಿರುವ ಲೇಖನ ಓದಿದ ನಂತರ ಮುಂದಿನ ವಿಶ್ಲೇಷಣೆ ಅರ್ಥವಾದೀತು.

ವಧುವು ಪಂಚಕನ್ಯೆಯರನ್ನು ಮನದೊಳಗೆ ಸ್ಮರಿಸಬೇಕೆಂದು ಊರ್ಮಿಳಾ+ತೃಣಬಿಂದು ವಿವಾಹ ವಿಧಿಯಲ್ಲಿ ಕಂಡುಬರುತ್ತದೆ. ಪಾತಿವ್ರತ್ಯದ ಪರಾಕಾಷ್ಟೆಯೇ ಈ ಕನ್ಯೆಯರು. ಮದುವೆಯಾದವರು ಕನ್ಯೆಯರಲ್ಲ ಎಂಬುದು ಚಾಲ್ತಿಯಲ್ಲಿ ಬಂದ ಅಪಭ್ರಂಶ. "ನ್ಯಾಲಿಬೀಶಸ್ಯ ಸ್ವಯಂ ವಿಕ್ಷು ಸಂದೃಗ್ ರುಕ್ಮೇ ತ್ವೇಷಃ ಇತಿ ಕನ್ಯಾ" ಎಂದು ಬ್ರಾಹ್ಮಿಯಲ್ಲಿ ಶಬ್ದೋತ್ಪತ್ತಿ. ಹೀಗೆ ೪೦ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಕನ್ಯ ಶಬ್ದೋತ್ಪತ್ತಿ ಇದೆ. ಆದರೆ ಅಲ್ಲೆಲ್ಲೂ ವಿವಾಹವಾದವರು ಕನ್ಯೆಯರಲ್ಲ ಎಂದು ಉಲ್ಲೇಖವಿಲ್ಲ. ಅಹಲ್ಯಾ, ಸೀತಾ, ದ್ರೌಪದೀ, ತಾರಾ, ಮಂಡೋದರಿಯರು ವಿಶಿಷ್ಟ ನಿತ್ಯನೂತನ ಕನ್ಯೆಯರು. ಸ್ವಯಂಸಿದ್ಧ ಅಗ್ನಿಸ್ವರೂಪರು. ಪಾವಕನಿಂದಾಗಿ ಪಾವನತ್ವವನ್ನು ಪಡೆದವರು. ಕ್ಷುಲ್ಲಕ ಪ್ರಾಪಂಚಿಕ ದೃಷ್ಟಿಯಲ್ಲಿ ಏನಕ್ಕೇನೋ ನಾಟಕೀಯ ಪ್ರಸಂಗಗಳನ್ನು ಅವರ ಹೆಸರಿನಲ್ಲಿ ಜೋಡಿಸಿದ್ದಾರೆಯಷ್ಟೆ. ದ್ರೌಪದಿಯ ವಸ್ತ್ರಾಪಹರಣವನ್ನು ವ್ಯಾಸರು ಮಹಾಭಾರತದ ಮೂಲವಾದ ತಮ್ಮ ಜಯಾ ಸಂಹಿತೆಯಲ್ಲಿ ಉಲ್ಲೇಖಿಸಿಲ್ಲ. ದ್ವಾಪರಾ ಯುಗದ ಆ ಕಾಲಘಟ್ಟದಲ್ಲಿ ಇದ್ದ ರಾಜ್ಯಶಾಸ್ತ್ರದ ಪ್ರಕಾರ ಪಟ್ಟಮಹಿಷಿಯು ಆ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಸಭೆಗೆ ಬರುವ ಹಾಗಿರಲಿಲ್ಲ. ಆದರೂ ಅವಳನ್ನು ಅಲ್ಲಿಗೆ ಬರಬೇಕೆಂದು ಹೇಳಿ ಗೌರವಯುತವಾಗಿಯೇ ಕರೆತಂದರು. ಅದನ್ನೇ ಅವಮಾನ ಎಂದದ್ದು. ಹೋಗಲು ಅನುಮತಿ ಇಲ್ಲದ ಜಾಗಕ್ಕೆ ಕರೆತಂದದ್ದೇ ರಾಜ್ಯಶಾಸ್ತ್ರದ ರೀತ್ಯಾ ಸರಿಯಲ್ಲ ಎಂದು ಹೇಳಿದ್ದನ್ನು ಕಥಾಲಹರಿ ನಾಟಕ ಮನೋರಂಜನೆಗಳಿಗಾಗಿ ವಸ್ತ್ರಾಪಹರಣ ಮಾಡಿದವರು ಜನಗಳೇ ಹೊರತು ಕೌರವರೋ, ವ್ಯಾಸರೋ ಅಲ್ಲ!

ದ್ರೌಪದಿಯು ಸ್ವಯಂ ಕಾಳಿಯೇ ಆಗಿದ್ದಾಳೆ. ಭೌತಿಕ ಪ್ರಪಂಚದ ನಾಟಕೀಯ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯಲ್ಲಿ ಸ್ವಯಂವರ ಪದ್ಧತಿಯಲ್ಲಿ ವಿವಾಹವಾಗಿದ್ದಾಳೆ. ಅಲ್ಲಿ ಪಂಚಪಾಂಡವರನ್ನು ಪತಿಯನ್ನಾಗಿ ಸ್ವೀಕರಿಸಿದ್ದು "ಯೋಗ"ವೇ ಹೊರತು ಭೋಗವಲ್ಲ. ದ್ರೌಪದಿಯು ಭೋಗಿಸಲ್ಪಡುವವಳಲ್ಲ. ಕಾಲಿಯು ಕಾಲನ ಸಮಾ ಅರ್ಧಾಂಶ. ಇದು ಕಾಲೀ + ಕಾಲರ ಲೀಲಾ. ಹಾಗಾಗಿ ಪಂಚಪಾಂಡವರು ಕಾಲಾಂಶ ಸಂಭೂತರು. ಅವರು ವ್ಯವಹರಿಸಬೇಕಾದರೆ ಪ್ರಕೃತಿಯನ್ನು ಆಶ್ರಯಿಸಬೇಕಾಗುತ್ತದೆ. ಆ ಪ್ರಕೃತಿಯೇ ದ್ರೌಪದಿ ಸ್ವರೂಪದ ಕಾಳಿ. ಭೋಗ, ಸಂಭೋಗ, ಆಭೋಗಗಳ ಚಿಂತೆಯಲ್ಲೇ ಇದ್ದರೆ ಯೋಗದ ಚಿಂತನೆಯು ಹತ್ತಿರವೂ ಸುಳಿಯುವುದಿಲ್ಲ. ಸ್ತ್ರೀಯ ಜನ್ಮದಿಂದಾರಂಭಿಸಿ ೬ ಹಂತಗಳನ್ನು ದಾಟಿ ೭ನೇ ಹಂತಕ್ಕೆ ಯೋಗಿನಿ ಪಟ್ಟ. ಅದನ್ನು ಮೀರಿ ೮ನೇಯದಾದಾಗ ಕಾಲೀ! ಕಾಲನ ಪಂಚಾಂಗಗಳಲ್ಲಿ ಕಾಲಿಯು ವ್ಯವಹರಿಸಿ "ನ್ಯಾಲೀ" ಎಂದರೆ ಪ್ರಾಕೃತಿಕ ಸಮತೋಲನವೆಂಬ ಜಯವೇ "ಜಯಭಾರತ". ಮುಂದದು ವ್ಯಾಪಕವಾಗಿ ವಿಸ್ತರಿಸಲ್ಪಟ್ಟು ಮಹಾಭಾರತವಾಯಿತು. ಅದರಲ್ಲಿ ವಿಕೃತ ವ್ಯಾಖ್ಯಾನಗಳೂ ಪ್ರಕ್ಷೇಪಿಸಲ್ಪಟ್ಟವು.


ಹಾಗೇ ಅಹಲ್ಯೆಯು ಜಡಭರಿತೆ. ಅಂದರೆ ಅವಳಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಚೈತನ್ಯೋಲ್ಲಾಸವಿರಲಿಲ್ಲ. ಅವಳನ್ನು ನೋಡಿಕೊಳ್ಳುವುದಕ್ಕಾಗಿ ಇನ್ಯಾರಿಂದಲೂ ಸಾಧ್ಯವಿಲ್ಲ ಎಂದು ಆಗಿನ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಸಪ್ತರ್ಷಿಗಳಲ್ಲಿ ಒಬ್ಬರಾಗಿದ್ದ ಗೌತಮರಿಗೆ ಒಪ್ಪಿಸಲಾಗಿರುತ್ತದೆ. ಇಂದ್ರ ಎಂದರೆ ಬಲದ ಪ್ರವರ್ತನೆ ಅವಳಲ್ಲಿ ಇರುವುದಿಲ್ಲ. ಅಷ್ಟು ಬಿಟ್ಟರೆ ಗೌತಮರ ಮಾರುವೇಷದಲ್ಲಿ ಬಂದು ಮಾನಭಂಗ ಮಾಡಿದ ಇಂದ್ರ ಎಂದರೆ ಇಡೀ ಋಗ್ವೇದದಲ್ಲಿ ಇಂದ್ರನ ಸ್ತುತಿ ಇರುತ್ತಿರಲಿಲ್ಲ! ದೇವತೆಗಳು ಆ ರೀತಿ ಭೌತಿಕ ದೇಹ ಧರಿಸಿ ಬರುವುದಿಲ್ಲ. ಇಂದ್ರನು ಪ್ರಕಟವಾಗಬೇಕಾದರೂ ತನ್ಮಾತ್ರೆಗಳಲ್ಲಿ ಮಾತ್ರ ಸಮೀಪಸ್ಥ ೪ ಅಥವಾ ೫ನೇ ಆಯಾಮದಲ್ಲಿ ಸೂಕ್ಷ್ಮವಾಗಿ ಅನುಭವಕ್ಕೆ ಬರಬೇಕಾಗುತ್ತದೆ. ಭೌತಿಕ ಶರೀರಕ್ಕೆ ಅದರದ್ದಾದ ಕರ್ಮಾಧೀನ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯ ಬದ್ಧತೆ ಇದೆ. ಅದನ್ನು ಮೀರಲು ಇಂದ್ರನಿಗೂ ಸಾಧ್ಯವಿಲ್ಲ. ಭೌತಿಕ ೩ನೇ ಆಯಾಮದಲ್ಲಿ ಪ್ರಕಟವಾದರೆ ಭೌತಿಕ ಕರ್ಮ ಹಿಡಿದೀತೋ! ಇಂದ್ರ ಪದಚ್ಯುತನೂ ಆದಾನೂ! ಅದಕ್ಕೆ ಮತ್ತೊಂದು ದೃಷ್ಟಾಂತವೆಂದರೆ ದಶಾವತರ. ವಿಷ್ಣುವು ಆ ಕರ್ಮಗಳನ್ನು ಸಂಯೋಜಿಸಿಕೊಂಡು ದಶಾವತಾರ ನಡೆಸುತ್ತಾನೆ. ಹಾಗೇ ಆಯಾ ಅವತಾರಗಳಿಗೆ ಅಂತ್ಯವನ್ನೂ ಕಾಣಿಸಿರುತ್ತಾನೆ. ರಾಮ ಎಂಬ ವಿಶಿಷ್ಟ ಚೈತನ್ಯದ ಪಾದ ಸ್ಪರ್ಷವಾದಾಗಲೇ ಅಹಲ್ಯೆಯಲ್ಲಿರುವ ಜಡತ್ವ ನೀಗಿ ಚೈತನ್ಯ ತುಂಬುತ್ತದೆ. ಉಳಿದದ್ದೆಲ್ಲ ಆಖ್ಯಾಯಿಕೆಗಳಷ್ಟೆ.

ಹಾಗೇ ಸೀತೆಯು ತಾನು ಸಾಧಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದ ಪಾವಕಾಗ್ನಿ ಸಿದ್ಧಿಯಿಂದ ರಕ್ಷಿಸಲ್ಪಟ್ಟಿರುತ್ತಾಳೆ. ರಾವಣನಂತಹವನಿಗೂ ಸೀತೆಯನ್ನು ಏನೂ ಮಾಡಲಾಗಿರುವುದಿಲ್ಲ. ಎಂತಹಾ ವಿಪತ್ತು ಬಂದರೂ ಧೈರ್ಯದಿಂದ ಎದುರಿಸಿ ತೋರಿಸಿದ್ದಾಳೆ. ಸ್ತ್ರೀ ಅಬಲೆಯಲ್ಲ, ಮಹಾನ್ ಶಕ್ತಿ ಎಂದು ಸೀತೆ ತೋರಿಸಿಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾಳೆ. ಅದು ಗೃಹಿಣಿಯ ಅಗ್ನಿಸಿದ್ಧಿ.

ತಾರೆಯು ಗುರುಪತ್ನಿ, ಮಹಾನ್ ಸಾಧಕಿ. ಚಂದ್ರ ಕಿರಣವು ಪ್ರಪಂಚದ ಎಲ್ಲ ಚರಾಚರಗಳನ್ನು ಆಡಿಸಬಲ್ಲದಾಗಿತ್ತು. ಆದರೆ ತಾರೆಯ ಮೇಲೆ ಅದರ ಪ್ರಭಾವವು ಕಿಂಚಿತ್ತೂ ಉಂಟಾಗಲಿಲ್ಲ. ಸೋಮ ಎಂಬ ಅಂಶವಿಲ್ಲದೆ ಯಾವುದೇ ಭ್ರೂಣವೂ ಬೆಳೆಯುವುದಿಲ್ಲ. ಇದು ಪ್ರಾಪಂಚಿಕದ ಪರಮೋಚ್ಛ ಸತ್ಯ. ಹುಟ್ಟಿಗೆ ಕಾರಣವಾವುದು ಎಂದು ಕೇಳಲು "ಸೋಮವೇ ಕಾರಣ" ಎಂಬುದನ್ನು ಹೇಳಿದ್ದಕ್ಕೆ ಬುಧನಿಗೆ ಕುರುಡ ಕುಬ್ಜನಾಗಲು ಗುರುವಿನಿಂದ ಶಾಪ ಪ್ರಕರಣ. ಅಲ್ಲಿ ಗುರುವಿಗೂ ಚಂದ್ರಕಲಾ ಪ್ರಭಾವ ಬೀರಿದೆ. ಆದರೆ ತಾರೆಯ ಮೇಲೆ ಬೀರಲೇ ಇಲ್ಲ. ಮುಂದೆ ಬುಧನು ವಿಶಿಷ್ಟ ಮಂತ್ರೋಪಾಸನೆಯಿಂದ ಸೌರಯಾನ ಮಾಡುತ್ತಾ ಗ್ರಹಪಟ್ಟ ಪಡೆದು ಲೋಕದ ಕರ್ಮವ್ಯಾಪಾರ + ಬುದ್ಧಿಗೆ ಬೇಕಾದ ಕಿರಣ ಪ್ರೇಷಣೆ ಮಾಡುವ ಜವಾಬ್ದಾರಿ ಹೊತ್ತು ಬೆಳಗುತ್ತಾನೆ. ತನಗೆ ಕಣ್ಣಿಲ್ಲದಿದ್ದರೂ ಲೋಕಕ್ಕೇ ಕಣ್ಣಾಗುತ್ತಾನೆ. ತಾರೆಯು ತನ್ನ ಗೃಹ್ಯಾಗ್ನಿ ಸಿದ್ಧಿಯಿಂದ ತಾರಾಮಂಡಲಕ್ಕೇ ಹಿರಿಯಳಾಗಿರುತ್ತಾಳೆ.

 ಮಂಡೋದರಿಯ ಪೂರ್ವಜನ್ಮ ವೃತ್ತಾಂತವೇ ಅಗಾಧವಾದ ಶಿವಭಕ್ತಿಯನ್ನು ಹೊಂದಿದ್ದಾಗಿರುತ್ತದೆ. ಮೂಲತಃ ಮಧುರಾ ಎಂಬ ಅಪ್ಸರೆಯಾದ ಮಂಡೋದರಿಯು ಮಯಾಸುರ + ಹೇಮಾ ನಾಮಕ ಅಪ್ಸರಾ ಇವರಿಗೆ ಶಿವನಿಂದ ಅನುಗ್ರಹಿತವಾದ ಧತ್ತಕ ಪುತ್ರಿ. ಅಪ್ಸರಾ ಆಗಿದ್ದು ಅವಳ ತಪೋಬಲ ಅಗಾಧ. ಇನ್ನು ರಾವಣನಿಗೆ ಹೆಜ್ಜೆ ಹೆಜ್ಜೆಯಲ್ಲೂ ತಿಳಿ ಹೇಳುವುದು, ತಿದ್ದುವ ಪ್ರಯತ್ನ ಮಾಡುತ್ತಲೇ ಇರುತ್ತಾಳೆ. ಉದಾ:- ನವಗ್ರಹಗಳನ್ನು ಬಂಧಿಸಬೇಡಿ, ವೇದಾವತಿಯನ್ನು ಕೆಣುಕಬೇಡಿ ಏಕೆಂದರೆ ಅವಳೇ ಮುಂದೆ ಸೀತೆಯಾಗಿ ಹುಟ್ಟಿಬರುತ್ತಾಳೆ ಎಂದು ಮಂಡೋದರಿಗೆ ಗೊತ್ತಿರುತ್ತದೆ. ಹಾಗೇ ಸೀತೆಯನ್ನು ರಾಮನಿಗೆ ಹಿಂತಿರುಗಿಸಿ ಎಂದು ಬುದ್ಧಿ ಹೇಳಿರುತ್ತಾಳೆ. ಗೃಹಸ್ಥಾಶ್ರಮಧರ್ಮ ಪರಿಪಾಲನೆ ಮಾಡುವ ಸತಿಯು ಕಷ್ಟಕಾಲದಲ್ಲಿ ಪತಿಗೆ ಸೂಕ್ತ ಸಲಹೆಗಳನ್ನು ಕೊಡುತ್ತಾಳೆ, ಅದನ್ನು ದೇವವಾಕ್ಯದಂತೆ ಪಾಲಿಸಿದರೆ ಸಾಕು ಎಂತಹಾ ವಿಪತ್ತನ್ನೂ ಪರಿಹರಿಸುವ ಶಕ್ತಿ ಇರುತ್ತದೆ ಎಂದು ಪ್ರಾಯೋಗಿಕವಾಗಿ ತೋರಿಸಿಕೊಟ್ಟದ್ದು ಮಂಡೋಧರಿಯೇ. ಅದು ಅವಳ ಪಾವಕಾಗ್ನಿ ಸಿದ್ಧಿ. ರಾಮ ರಾವಣ ಯುದ್ಧಕ್ಕೂ ಮುನ್ನ ರಾವಣನನ್ನು ಎಚ್ಚರಿಸುತ್ತಾಳೆ. ಕೊನೆಗೆ ಪತಿಯೇ ಪರಧೈವವೆಂದು ಯುದ್ಧದಲ್ಲಿ ರಾವಣನೊಂದಿಗೆ ಸಹಭಾಗಿಯಾಗುತ್ತಾಳೆ. ರಾವಣನ ಪುತ್ರರು ಮತ್ತು ಸೇನೆ ನಷ್ಟವಾಗುತ್ತಾ ಬಂದೊಡನೆ ಒಂದು ಯಜ್ಞ ಕೈಗೊಳ್ಳುತ್ತಾನೆ. ಅಲ್ಲಿ ಅಗ್ನಿಯು ಮಂಡೋದರಿಗೆ ಸಿದ್ಧಿಸಲ್ಪಟ್ಟ ಗೃಹ್ಯಾಗ್ನಿಯಿಂದಲೇ ವಿಶೇಷ ಅಗ್ನಿ ಸಂಪಾದಿಸಿಕೊಂಡು ಯಜ್ಞ ಆರಂಭಿಸುತ್ತಾನೆ. ಯಜ್ಞ ಭಂಜಕನಾಗಿ ಅಂಗದನನ್ನು ಕಳುಹಿಸಲಾಗಿರುತ್ತದೆ. ಆದರೆ ರಾವಣನು ಅಲ್ಲಾಡುವುದಿಲ್ಲ. ಆಗ ಮೂಲವಾದ ಮಂಡೋದರಿಯ ಅಗ್ನಿಯನ್ನು ನಷ್ಟ ಮಾಡಲು ಪ್ರತಯತ್ನಿಸಿದಾಗ ರಾವಣ ಎದ್ದು ಬರಬೇಕಾಯ್ತು, ಯಜ್ಞಣಭಂಗವಾಯ್ತು. ಅದು ರಾವಣನ ಸೋಲು. ಯಜ್ಞ ಮುಂದುವರೆದಿದ್ದರೆ ಅವನು ಅಜೇಯನಾಗುತ್ತಿದ್ದ. ಗೃಹಸ್ಥಾಶ್ರಮಧರ್ಮ ಪರಿಪಾಲನೆಗೆ ಮಂಡೋದರಿಯ ಜೀವನದ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಹೆಜ್ಜೆಯೂ ಮಾರ್ಗದರ್ಶಿ ಇದ್ದಂತೆ.

ಸನಾತನ ಧರ್ಮಾಸಕ್ತರು ಪೂರ್ವಾಗ್ರಹ ಬಿಟ್ಟು ಇನ್ನೂ ಆಳವಾದ ಅಧ್ಯಯನದಿಂದ ಸ್ವಯಂ ಅನುಭವ ಪಡೆದುಕೊಳ್ಳಿ ಎಂದು ವಿನಂತಿ.

ಹಾಗಾಗಿ "ಪಂಚಕನ್ಯಾ ಸ್ಮರೇನ್ನಿತ್ಯಂ ಮಹಾಪಾತಕ ನಾಶನಂ" ಎಂದು ಹೇಳಿದರು. ಈ ೫ ಕನ್ಯಾ ಸ್ವರೂಪೀ ಅಗ್ನಿಗಳನ್ನೇ ಗೃಹಿಣಿಯು ಪ್ರತಿನಿತ್ಯವೂ ನೆನೆಯಲು ತಿಳಿಸಿದ್ದು. ಅವರು ನಡೆದ ದಾರಿ, ಪಟ್ಟ ಕಷ್ಟ, ಎದುರಿಸಿದ ರೀತಿ, ಸಾಧಿಸಿದ ಸಾಧನೆಗಳು ಇವೆಲ್ಲ ಎಂದೆಂದಿಗೂ ಆದರ್ಶಪ್ರಾಯ. ಹಾಗಾಗಿ ಪಂಚಕನ್ಯೆಯರನ್ನು ಸ್ಮರಿಸಿರಿ ಎಂದರು. ಇದು ಗೃಹಿಣಿಗೆ ಹೇಳಿದ್ದು ಬಿಟ್ಟರೆ ಪುರುಷರಿಗಲ್ಲ. "ಪಂಚಕಂ ನಾ" ಎಂದು ಅರ್ಥ ಮಾಡಿರುವುದು ಶುದ್ಧ ತಪ್ಪು. ನಮ್ಮ ಹಿಂದಿನ ಶಾಸ್ತ್ರಗಳು ಇನ್ನೂ ಅಷ್ಟು ಕಳಪೆಯಾಗಿಲ್ಲ. ಅಲ್ಲಿ ಪಂಚಕಂ+ನಾ ಎಂದು ಮಾಡಿ "ನಾ" ಅಕ್ಷರಕ್ಕೆ ಪುರುಷ ಎಂದು ಅರ್ಥ ಮಾಡಲು ಬರುವುದಿಲ್ಲ. ಪಂಚಕಂ ಎಂದಾಗ ಒಂದು ಗುಂಪು ನಪುಂಸಕ ಸೂಚೀ ಆಗಿರುತ್ತದೆ. ಪಂಚಕಂ ಎಂದು ಪಂಚಕನ್ಯೆಯರಿಗೆ ಹೇಳುವುದು ಅತೀ ಅತೀ ವಿರಳ. ಪಂಚಕಂ ಎಂದು ಅಗ್ನಿಪಂಚಕಂ, ಶಂಕರ ಭಗವತ್ಪಾದರ ಮನಿಷಾ ಪಂಚಕಂ, ಸಾಧನ ಸೋಪಾನ ಪಂಚಕಂ, ಕೌಪೀನ ಪಂಚಕಂ, ಇತ್ಯಾದಿ; ಅಕ್ಕಮಹಾದೇವಿ ಹೇಳಿದ ಅಸ್ತಿ ಭಾತಿ ಪ್ರಿಯಂ ರೂಪಂ ನಾಮ ಚೇತ್ಯಂಶ ಪಂಚಕಂ; ಕೊಂಡೆಮಂಚಣ್ಣಗಳ ಪುಣ್ಯಸ್ತ್ರೀ ಲಕ್ಷ್ಮಮ್ಮ ಹೇಳಿದ ಹ್ರಸ್ವಸ್ವರ ಪಂಚಕ, ಸದ್ಯಾದಿ ವಕ್ತ್ರ ಪಂಚಕ, ಪಿಂಡಬ್ರಹ್ಮ ಪಂಚಕಂ; ಚೆನ್ನಯ್ಯ ಉರಿಲಿಂಗದೇವರು  ಹೇಳಿದ ಮನ ಪಂಚಕಂ; ಅಪ್ರಮಾಣ ಗುಹೇಶ್ವರನು ಅರುಹಿದ ಕರ್ಮೇಂದ್ರಿಯ ಪಂಚಕಂಗಳ್, ವಿಷಯ ಪಂಚಕಂಗಳ್, ಧರ್ಮೇಂದ್ರಿಯ ಪಂಚಕಂಗಳ್, ಕರಣ ಪಂಚಕಂಗಳ್, ವಾಯುಪಂಚಕಂಗಳು; ಇಮ್ಮಡಿ ಮುರಿಘಾ ಗುರುಸಿದ್ಧರು ತಿಳಿಸಿದ ಅನಿಷ್ಟ ಪಂಚಕಂ; ಒಕ್ಕಲಿಗ ಮುದ್ದಣ ಹೇಳಿದ ಜೀವಪಂಚಕಂಗಳು; ಪಾದಂ ಚ ಪಂಚಪಂಚಕಂ ಎಂದು ಪಾದಪ್ರಕ್ಷಾಲನ ವಿಧಿಯನ್ನು ಗಮ್ಮಾಳಪುರದ ಸಿದ್ಧಲಿಂಗನ ವಚನ ಇತ್ಯಾದಿಗಳಾಗಿ ಬಳಕೆಯಲ್ಲಿ ಕಂಡುಬರುತ್ತದೆಯೇ ಹೊರತು ೫ ಜನ ಸ್ತ್ರೀಯರಿಗೆ "ಪಂಚಕಂ" ಎಂಬ ಸಂಖ್ಯಾಸೂಚೀ ನಪುಂಸಕಲಿಂಗಸೂಚೀ ಶಬ್ದವನ್ನು ಹೇಳಿರುವುದಿಲ್ಲ. 

ನಾ ಸ್ಮರೇನ್ನಿತ್ಯಂ ಎಂದರೆ ಸ್ಮರಣೆ ಮಾಡದಿದ್ದವರು ಮಹಾಪಾತಕಗಳನ್ನು ನಾಶ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಬಲ್ಲವರು ಎಂದು ಇನ್ಯಾರೋ ವಿದ್ವಾಂಸರು ಅರ್ಥ ಮಾಡಿ ತೋರಿಸಬಹುದು. ಇನ್ನು "ನಾ" ಎಂಬುದು ಇಲ್ಲಿ ಪುರುಷ ಎಂದು ತೆಗೆದುಕೊಂಡರೆ ಇನ್ನು ಹಲವು ಕಡೆ ನಿಷೇಧಸೂಚಿ ಇರುವಲ್ಲಿ ಹಾಗೆಯೇ ಅರ್ಥ ಮಾಡಿ ಅಪಾರ್ಥ ಮಾಡಿ ತೋರಿಸಬಹುದು. "ನಾ" ಎಂಬುದು ಇಲ್ಲಿ ಪುರುಷ ಸೂಚೀಯಾಗಿದ್ದರೆ ಪುರುಷರಿಗೆ ಏಕೆ ಈ ಪಂಚಕನ್ಯೆಯರನ್ನು ಸ್ಮರಿಸಲು ಹೇಳಿದರು? ಗೃಹಸ್ಥ ಧರ್ಮ ಪರಿಪಾಲನೆ ಮಾಡಿ ಔನ್ನತ್ಯ ಸಾಧಿಸಿರುವ ವಸಿಷ್ಠ, ರಾಮ, ಪುರಂಧರ, ಹಿರಣ್ಯಗರ್ಭ, ಮಹೇಶ್ವರ ಪಂಚಕವನ್ನು ನೆನೆಯಲು ಹೇಳಬಹುದಿತ್ತು. ಗೃಹಸ್ಥಾಶ್ರಮಧರ್ಮವನ್ನು ಆಶ್ರಮಧರ್ಮ ದೀಪಿಕೆಯು ನಿರೂಪಿಸಿದೆ. ಅದರಲ್ಲಿ ಪತಿವ್ರತಾ ಶಕ್ತಿಯನ್ನು ತೋರಿಸಿಕೊಟ್ಟಿದೆ. ಅದರ ದ್ಯೋತಕವೀ ಪಂಚಕನ್ಯಾ. ಏನಕ್ಕೇನೋ ವ್ಯಾಖ್ಯಾನ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಕೊನೆಗೆ ಅದಕ್ಕಿನ್ನೊಂದು ಸುಳ್ಳು ಸೇರಿಸಿ ಕೊನೆಗೆ ವಿದೇಶಿಯರಿಂದ ನಗೆಪಾಟಲಿಗೀಡಾಗುವ ಸ್ಥಿತಿ ಬರುವುದು ಬೇಡ.

ಪಂಚಕನ್ಯೆಯರ ಕುರಿತಾದ ಈ ಶ್ಲೋಕವು ವ್ಯಾಸ ಪ್ರಣೀತ. ಅದನ್ನು ಮನಬಂದಂತೆ ವ್ಯಾಖ್ಯಾನ ಮಾಡಿ ಜನರನ್ನು ದಾರಿ ತಪ್ಪಿಸಿದರೆ ಅನರ್ಥವಾದೀತು ಎಚ್ಚರ! ಗಂಗೇ ಯಮುನೇ ಇತ್ಯಾದಿ ೭ ಶ್ರೇಷ್ಠ ವಿಚಾರಗಳನ್ನು ವೇದದಿಂದ ಆಯ್ದು ಶ್ಲೋಕ ಮಾಡಲಾಗಿದೆ. ಗಂಗಾವತರಣಕ್ಕಿಂತಲೂ ಎಷ್ಟೋ ಅನಂತ ಕಾಲ ಹಿಂದಿನಿಂದ ಈ "ಗಂಗೇ ಚ ಯಮುನೇ ಚೈವ..." ಶ್ಲೋಕ ಚಾಲ್ತಿಯಲ್ಲಿದೆ. ತಮಗೆ ಬೇಕಾದ ಹಾಗೆ ತಿರುಚಲು ಬರುವುದಿಲ್ಲ. ಬುದ್ಧಿಗೆ ಹೊಳದಂತೆಲ್ಲ ವ್ಯಾಖ್ಯಾನ ಮಾಡುವುದಲ್ಲ.

ಇದು ಪಂಚಕನ್ಯಾ ಜಿಜ್ಞಾಸೆಯ ಆರಂಭವಷ್ಟೆ. ಜಡಶಕ್ತಿ, ಕಾಲೀ, ಲಕ್ಷ್ಮೀ, ಸರಸ್ವತೀ, ಭೂದೇವಿ ಸ್ವರೂಪೀ ಪಂಚಕನ್ಯಾಶಕ್ತಿಗಳು ಕ್ರಮವಾಗಿ ತಿರೋಧಾನ ಲಯ, ಸ್ಥಿತಿ, ಸೃಷ್ಟಿ, ಅನುಗ್ರಹ ಎಂಬ ಪಂಚಕಾರ್ಯಗಳ ಸಹಭಾಗಿಗಳು. ಮಹಾನ್ ಚೇತನಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಎಷ್ಟು ಆಳವಾಗಿ ಅಧ್ಯಯನ ಮಾಡುತ್ತೇವೋ ಅಷ್ಟಷ್ಟು ಅವರ ನೈಜ ವಿಚಾರಗಳು ಕಾಲ ದೇಶಕ್ಕನುಗುಣವಾಗಿ ಪ್ರಕಟಗೊಳ್ಳುತ್ತದೆ. ನಮ್ಮ ಮೂಗಿನ ನೇರಕ್ಕೆ ಚಿಂತಿಸುವುದನ್ನು ಬಿಟ್ಟು ವೇದದ ಆಧಾರದಲ್ಲಿ ಚಿಂತಿಸಿದರೆ ಸತ್ಯಾರ್ಥ ಪ್ರಕಾಶವಾಗುತ್ತದೆ.


-         ವಿಜ್ಞಾಸು

Thursday, 4 May 2017

ಶ್ರೀ ಮಠ ಬಾಳೇಕುದ್ರು - ನೂತನ ರಥ ಸಮರ್ಪಣೆ ಹಾಗೂ ರಥೋತ್ಸವ : ೮-೯ ಮೇ ೨೦೧೭

ಸಿರಿಭೂವಲಯದ ಸ‍‍ಂಶೋಧಕರಿಗೆ ಒಂದು ಮಾರ್ಗದರ್ಶನ‌


ಸಿರಿಭೂವಲಯವನ್ನು ಕುರಿತು ಮೊದಲಿನಿಂದಲೂ ಹಲವಾರು ಗೊಂದಲದ ಮಾಹಿತಿಗಳು ಪ್ರಚಲಿತವಿವೆ. ಕುಮುದೇಂದುವಿನ ಕಾಲಕ್ಕೆ ಬಹಳ ಹಿಂದಿನಿಂದಲೂ ಈ ಕಾವ್ಯವು ಕನ್ನಡನಾಡಿನಲ್ಲಿ ಪ್ರಚಲಿತವಿದ್ದ ವಿಚಾರವಾಗಿ ಸಿರಿಭೂವಲಯದಲ್ಲೇ ಖಚಿತವಾದ ಮಾಹಿತಿ ಇದೆ!

ಭೂತಬಲಿಯ ‘ಭೂವಲಯ’ ದ ಅನಂತರ ‘ಕುಮುಲಬ್ಬೆ’ಯು ರಚಿಸಿ ರಕ್ಷಿಸಿದ್ದ ಸಿರಿಭೂವಲಯವು ಕುಮುದೇಂದುವಿನ ಅಂಕಕಾವ್ಯ ‘ಸರ್ವಭಾಷಾಮಯೀಭಾಷಾ ಸಿರಿಭೂವಲಯ’ ರಚನೆಗೆ ಮೂಲ ಆಕರವಾಗಿದೆ. ಪ್ರಾಕೃತ, ಕನ್ನಡ ಹಾಗೂ ಸಂಸ್ಕøತಭಾಷಾ ಮಿಶ್ರಣದ ‘ಪದ್ಧತಿಗ್ರಂಥ’ ರೂಪದಲ್ಲಿದ್ದ ಸಿರಿಭೂವಲಯದ ಮಹತ್ತರವಾದ ಮಾಹಿತಿಗಳೊಂದಿಗೆ ಅಂದಿನ ಜಗತ್ತಿನಲ್ಲಿ ಪ್ರಚಲಿತವಿದ್ದ ಎಲ್ಲಭಾಷೆಗಳ, ಎಲ್ಲವಿಚಾರಗಳ ಎಲ್ಲಕೃತಿಗಳ ಮಾಹಿತಿಗಳನ್ನೂ ಮುಂದಿನವರ ‘ಪ್ರಕ್ಷಿಪ್ತಭಾಗಗಳಿಗೆ’ ಅವಕಾಶವಾಗದಂತೆ ಸಂಕೇತರೂಪದಲ್ಲಿ ರಕ್ಷಿಸುವು ಕುಮುದೇಂದುಮುನಿಯ ಮುಖ್ಯ ಉದ್ದೇಶ.

ಸರ್ವಶಾಸ್ತ್ರಮಯೀ; ಸರ್ವಜ್ಞಾನಮಯೀ ಹಾಗೂ ಸರ್ವಭಾಷಾಮಯಿಯಾದ ‘ಸುವಿಶಾಲಪತ್ರ ದಕ್ಷರಭೂವಲಯ’ವು ಕುಮುದೇಂದುವಿನಿಂದಲೇ ರಚಿತವಾಗಿದ್ದು, ಕೆಲವು ಮೇಧಾವಿಗಳು ಅಕ್ಷರಲಿಪಿಯ ಸಿರಿಭೂವಲಯದ ಅವತರಣಿಕೆಯಲ್ಲಿ ‘ಪ್ರಕ್ಷಿಪ್ತಭಾಗ’ಗಳನ್ನು ಸೇರಿಸುವ ಸಾಧ್ಯತೆಯನ್ನು ಗ್ರಹಿಸಿದ ಕುಮುದೇಂದುಮುನಿಯು ಈ ‘ಸುವಿಶಾಲಪತ್ರದಕ್ಷರಭೂವಲಯವನ್ನು’ ತನ್ನದೇ ಆದ ನವಮಾಂಕ ಪದ್ಧತಿಯ ಕನ್ನಡ ಅಂಕಿಗಳಲ್ಲಿ ಅಳವಡಿಸಿ, 16000 ಚಕ್ರಗಳ ಅಂಕಭೂವಲಯವನ್ನು ರೂಪಿಸಿರುತ್ತಾನೆ. ಅದರ ಮೂಲಪ್ರತಿಯು ಏನಾಯಿತೋ ತಿಳಿದವರಿಲ್ಲ.

ಮುಂದೆ ಮಲ್ಲಿಕಬ್ಬೆ ಎಂಬ ಸಾಧ್ವಿಯು ಇದನ್ನು ಕೋರಿಕಾಗದದಲ್ಲಿ ಪ್ರತಿಲಿಪಿಮಾಡಿಸಿ ತನ್ನ ಗುರು ಮಾಘಣನಂದಿಗೆ ಶಾಸ್ತ್ರದಾನಮಾಡಿದ್ದಳೆಂಬ ಮಾಹಿತಿ ಪ್ರಚಲಿತವಿದೆ. ಈ ಕೋರಿಕಾಗದದ ಅಂಕಲಿಪಿಯ ಸಿರಿಭೂವಲಯವೂ ಒಂದಕ್ಕಿಂತ ಹೆಚ್ಚು ಪ್ರತಿಗಳು ತಯಾರಾಗಿದ್ದ ಬಗ್ಗೆ ಸುಳಿವಿದೆ.

ಸುವಿಶಾಲಪತ್ರದಕ್ಷರಭೂವಲಯ ಹಾಗೂ ಕುಮುದೇಂದುವು ತನ್ನ ಸಾವಿರಾರು ಶಿಷ್ಯರಿಂದ ಗಣಿತಸೂತ್ರದ ಆಧಾರದಲ್ಲಿ ನಿರೂಪಿಸಿದ ‘ಅಂಕಭೂವಲಯವು’ ಬಹುಪಾಲು ಒಂದೇ ಆಗಿದ್ದರೂ ಅದರಲ್ಲಿ  ಕೆಲವೆಡೆ ವ್ಯತ್ಯಾಸವಿರುವು ಸ್ಪಷ್ಟವಿದೆ.

ಇದಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದಂತೆ ಕೆಲವು ಉದಾಹರಣೆಗಳನ್ನು ಗಮನಿಸೋಣ:  ಅಂಕಭೂವಲಯದ ಮೊದಲನೇ ಚಕ್ರವನ್ನು ಅಕ್ಷರಗಳಿಗೆ ಪರಿವರ್ತಿಸಿ ಅದನ್ನು ‘ಶ್ರೇಢೀಬಂಧ’ದಲ್ಲಿ ಓದುವ ಪ್ರಯತ್ನ ನಡೆಸಿದಾಗ, ಅಲ್ಲಿ ದೊರೆಯುವ ಅಕ್ಷರಗಳ ಸರಪಣಿಗೂ; 1953ರಲ್ಲಿ ಮುದ್ರಿತವಾಗಿರುವ ‘ಅಕ್ಷರ ಅವತರಣಿಕೆ’ಗೂ ಕೆಲವೊಂದು ವ್ಯತ್ಯಾಸಗಳು ಕಾಣಬರುತ್ತವೆ. ಅಂಕಚಕ್ರದ ಅಂಕಿಗಳನ್ನು ಅಕ್ಷರಕ್ಕೆ ಪರಿವರ್ತಿಸಿ, ಅದನ್ನು ಶ್ರೇಢಿಬಂಧದಲ್ಲಿ ಜೋಡಿಸಿಕೊಂಡು ಓದಿದಾಗ, ‘ಅಷ್ಟಮಹಾಪ್ರಾತೀಹಾರ್ಯ’ ಎಂಬ ಮೊದಲನೇ ಪದ್ಯವು ಸರಿಯಾಗಿ ದೊರೆಯುತ್ತದೆ. ಆದರೆ ಇದೇಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ಮುಂದುವರೆದಾಗ ‘ಟವಣೆಯಕೋಲು ಪುಸ್ತಕ ಪಿಂಛಪಾತ್ರೆ..’ ಎಂಬ ಎರಡನೇ ಪದ್ಯವೇ ಸರಿಯಾಗಿ ಉಗಮವಾಗುವುದಿಲ್ಲ! ಸಾಗುವ ಹಾದಿಯಲ್ಲಿ ವ್ಯಾತ್ಯಾಸವಿದೆ.

ಮೊದಲನೇ ಅಂಕಚಕ್ರದಲ್ಲಿ ಕಾವ್ಯಾರಂಭದ ಏಳು ಪದ್ಯಗಳು ಉಗಮವಾಗುತ್ತವೆ. ಏಳನೇ ಪದ್ಯದಲ್ಲಿ ಇರುವ ಅಕ್ಷರಗಳಿಗೂ 1953ರಲ್ಲಿ ಮುದ್ರಿವಾಗಿರುವ ಅಕ್ಷರ ಅವತರಣಿಕೆಗೂ ವ್ಯತ್ಯಾಸವಿದೆ. 1953ರ ಮುದ್ರಿತಪ್ರತಿಯಲ್ಲಿ ಏಳನೇ ಪದ್ಯದಲ್ಲಿ ‘ವಿಮಲಾಂಕ ಕಾವ್‍ಯ ಭೂವಲಯ’ ಎಂದು ಮುದ್ರಣವಾಗಿದೆ. ಆದರೆ ಅಕ್ಷರಚಕ್ರದಲ್ಲಿ ‘ವಿಮಲಾಂಕ’ ಸಿಗುವುದಿಲ್ಲ! ‘ಸಿರಿಭೂವಲಯ ಸಿದ್ದಾಂತ ಕ್ರಮವಿಹ ಭೂವಲಯ’ ಎಂದು ಸಿಗುತ್ತದೆ.  ಕೊನೆಯಲ್ಲಿ ‘ ಸಿರಿಭೂವಲಯ ಸಿದ್ಧಾಂತದ ಮಂಗಲ ಪಾಹುಡವು’ ಎಂಬ ಅಕ್ಷರಗಳ ಸರಪಣಿಯು ಉಳಿಯುತ್ತದೆ. ಇದು ಎಲ್ಲಿ ಸೇರಬೇಕೆಂಬುದಕ್ಕೆ ಯಾವುದೇ ವಿವರಣೆಯೂ ಇಲ್ಲ!!ಇಂಥ ವ್ಯತ್ಯಾಸಗಳನ್ನು ಇಂದಿನ ವಿಜ್ಞಾನದ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು ಒಪ್ಪುವುದಿಲ್ಲ! ಈ ಕಾರಣದಿಂದ ಅವರು ಈ ಕಾವ್ಯದ ಮಹತ್ವವನ್ನೇ ಕಡೆಗಣಿಸಿ ಸಿರಿಭೂವಲಯದ ವಿಚಾರದಲ್ಲಿ ನಿರಾಸಕ್ತರಾಗುತ್ತಾರೆ.

1953ರ ಅಕ್ಷರ ಅವತರಣಿಕೆಯನ್ನು ರೂಪಿಸಿದ ಕೆ. ಶ್ರೀಕಂಠಯ್ಯನವರಾಗಲೀ ಅದನ್ನು ತಾವೇ ಸಂಶೋಧಿಸಿದ್ದೆಂದು ಪ್ರಚಾರಮಾಡಿ; ಪ್ರಕಟಿಸಿದ ಯಲ್ಲಪ್ಪಶಾಸ್ತ್ರಿಯವರಾಗಲೀ ತಾವು ಈ ಅಕ್ಷರ ಅವತರಣಿಕೆಯನ್ನು ‘ಸುವಿಶಾಲಪತ್ರದಕ್ಷರದ ಭೂವಲಯ ವನ್ನಾಧರಿಸಿ ನಕಲು ಮಾಡಿದ್ದೆಂಬ ಅಸಲು ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು ಎಲ್ಲಿಯೂ ಬಹಿರಂಗಪಡಿಸಿಲ್ಲ! ಹೀಗಾಗಿ ಈ ಮಹೋನ್ನತ ಕಾವ್ಯದ ವಿಚಾರದಲ್ಲಿ ಹಲವಾರು ಸಂದೇಹಗಳು ತಲೆದೋರಲು ಕಾರಣವಾಯಿತು.

ಸಿರಿಭೂವಲಯದಸುಧಾರ್ಥಿಯು ಈಅಚ್ಚರಿಯ ಕಾವ್ಯವನ್ನು  ಕುರಿತು 2010 ರಿಂದ ಪ್ರಕಟಿಸಿರುವ ಹನ್ನೊಂದು ಸರಳ ಪರಿಚಯ ಕೃತಿಗಳು ಇವೆಲ್ಲ ಗೊಂದಲಗಳನ್ನೂ ಕ್ರಮಬದ್ಧವಾಗಿ ತಾರ್ಕಿಕವಾಗಿ ವಿಶ್ಲೇಷಿಸಿ ಖಚಿತವಾದ ಮಾಹಿತಿಗಳನ್ನು ಒದಗಿಸಿರುವುದಿದೆ. ಸಿರಿಭೂವಲಯ ಕುರಿತು ಅಂತರ್ಜಾಲ ತಾಣಗಳಲ್ಲಿ ಈಗ ಲೆಕ್ಕವಿಲ್ಲದಷ್ಟು ಮಾಹಿತಿಗಳು ಪ್ರಕಟವಾಗಿ ಈ ಅಚ್ಚರಿಯ ಕೃತಿಯನ್ನು ಕುರಿತಂತೆ ಹೊಸ ನಿಗೂಢತೆ ಪ್ರಾರಂಭವಾಗಿದೆ!

ಈ ಅಚ್ಚರಿಯಕೃತಿಯ ಪರಿಚಯ ಕೃತಿಗಳ ಅಂತರ್ಸಾಹಿತ್ಯದಲ್ಲಿ ಅಡಕವಾಗಿರುವ ಇನ್ನೂ ಹೆಚ್ಚಿನ ವಿಶೇಷ ಮಾಹಿತಿಗಳನ್ನು ಕ್ರಮಬದ್ಧವಾಗಿ ವಿಂಗಡಿಸಿ ವಿಶ್ಲೇಷಿಸುವ ಪ್ರಾಮಾಣಿಕ ಪ್ರಯತ್ನ ನಡೆಸಿ; ಈ ಕಾವ್ಯದ ಮಹತ್ವವನ್ನು ಜಗತ್ತಿಗೆ ಪ್ರಸ್ತುತಪಡಿಸುವ ಹಂಬಲವು  ಕೆಲವರಲ್ಲಿದೆ.

‘ಅಂಕಚಕ್ರಗಳನ್ನು ಕಂಪ್ಯೂಟರಿಗೆ ಅಳವಡಿಸಿ, ಅದರಿಂದ ಜಗತ್ತಿಗೆ ಈ ಕಾವ್ಯದ ವಿಶ್ವರೂಪದರ್ಶನ ಮಾಡಿಸುವೆವ’ ಎಂಬ ಅಪ್ರಾಮಾಣಿಕ ಯೋಜನೆಯು ಹಲವರದು ಕುಮುದೇಂದುವಿನ ಕಾಲದಿಂದಲೂ ಅಕ್ಷರಭೂವಲಯ ಹಾಗೂ ಅಂಕಭೂವಲಯ   ಪ್ರಚಲಿತವಿದ್ದುದು ಕಾವ್ಯದಲ್ಲೇ ಖಚಿತವಾಗಿದೆ! ಈ ಕಾರಣದಿಂದಾಗಿ ಈಗ ಅಂಕಚಕ್ರವನ್ನು ಕಂಪ್ಯೂಟರಿಗೆ ಅಳವಡಿಸಿ; ಅವನ್ನು ಅಕ್ಷರಕ್ಕೆ ಪರಿವರ್ತಿಸಿ; ಅದರಿಂದ ಕ್ರಮಬದ್ಧವಾದ ಸಾಂಗತ್ಯಪದ್ಯಗಳನ್ನು ರೂಪಿಸಿ; ಅಂತರ್ಸಾಹಿತ್ಯವನ್ನು ತೆಗೆಯುವೆವೆಂಬುದು         ಕನಸಿಮಾತು!!

1953ಕ್ಕೆ ಮೊದಲು ಈ ಕಾವ್ಯವನ್ನು ಕುರಿತು ನಡೆದ ಸಂಶೋಧನೆಯೇ ‘ಅರೆಸತ್ಯ’ ಎಂಬುದು ಸಾಬೀತಾಗಿದೆ! ಈಗ ಆಗುವುದೂ ಅದೇ!!!   1953ರಲ್ಲಿಪ್ರಕಟವಾದ ಈಕಾವ್ಯದ ‘ಅಕ್ಷರಸಂಸ್ಕರಣ’ವು  ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ‘ಸುವಿಶಾಲಪತ್ರದಕ್ಷರದಭೂವಲಯ’ ಪ್ರತಿಯನ್ನು ಆಧರಿಸಿದ್ದು ಎಂಬುದು ಈಗ ಖಚಿತವಾಗಿದೆ! 

ಈ ಅಕ್ಷರಭೂವಲಯದ ತಾಳೆಯೋಲೆಗಳ ಮೂಲಪ್ರತಿ ನಿಶ್ಚಿತವಾಗಿಯೂ ಇಂದಿಗೂ ಕೆಲವರಲ್ಲಿ ಸುರಕ್ಷಿತವಿರುವ ಸಂಗತಿಯನ್ನು ಸಂಶಯಾತೀತವಾಗಿ ವಿವರಿಸಲಾಗಿದೆ. ಈ ಕಾರಣದಿಂದಾಗಿ ಸಿರಿಭೂವಲಯವನ್ನು ಕಂಪ್ಯೂಟರ್‍ಗೆ ಅಳವಡಿಸಿ, ಅಂಕರೂಪದಿಂದ ಅಕ್ಷರರೂಪಕ್ಕೆ ಪರಿವರ್ತಿಸುವೆವೆಂದು ಯಾರೇ ಹೇಳಿದರೂ ಅದೊಂದು ಸುಳ್ಳಿನ ಕಥೆಯಾಗುತ್ತದೆ!

ಡಾಕ್ಟರೇಟ್ ಪಡೆದ ಹಲವಾರು ಮೇಧಾವಿಗಳು ಈಗ ಪ್ರಕಟವಾಗಿರುವ ಸಿರಿಭೂವಲಯದ ಪರಿಚಯಕೃತಿಗಳ ನೆರಳಿನಲ್ಲಿ ತಮ್ಮ ‘ನೂತನ ಸಂಶೋಧನೆಯನ್ನು’ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಪಡಿಸುವ ಯೋಜನೆಗೆ ಚಾಲನೆ ನೀಡಿರುವುದಿದೆ! ಕಳೆದ 65 ವರ್ಷಗಳಿಂದ ಕತ್ತಲಕೋಣೆ ಸೇರಿದ್ದ  ಈ ಕೃತಿಯ ಸರಳ ಹಾಗೂ ಸಮರ್ಪಕವಾದ ಪರಿಚಯ ನೀಡಿ; ಕಾವ್ಯಾಂತರ್ಗತವಾದ ಹಲವಾರು ಅಮೂಲ್ಯ ಮಾಹಿತಿಗಳನ್ನು ಮೊದಲಿಗೆ  ಬೆಳಕಿಗೆತಂದ ಪರಿಚಯ ಕಾರನ ಸಾಧನೆಯನ್ನು ಸೂಕ್ತವಾಗಿ ಸ್ಮರಿಸುವ ಸೌಜನ್ಯವೂ ಹಲವರಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲವಾಗಿರುವುದು ತೀರ ಅನುಚಿತವಾದ ವರ್ತನೆಯಾಗಿದೆ. ಈ ಗ್ರಂಥದ ಸಂಶೋಧನೆಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದಂತೆ 1953ರಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲದ ಇತಿಹಾಸ ನಿರ್ಮಿಸುವಕಾರ್ಯ ಪ್ರಾರಂಭವಾಯಿತು! 2000ನೇ ಇಸವಿಯಲ್ಲಿ ‘ಪುಸ್ತಕಶಕ್ತಿಯವರ’ ಪ್ರವೇಶದಿಂದ ಹಿಂದಿನ ಪ್ರಯತ್ನಕ್ಕೆ ಮರುಚಾಲನೆ ದೊರೆಯಿತು! 2010ರಿಂದ ಪ್ರಕಟವಾಗಿರುವ ಸರಳ ಪರಿಚಯಕೃತಿಗಳ ಕಾರಣದಿಂದ ಈ ಅನುಚಿತ ಪ್ರಯತ್ನಕ್ಕೆ ಹಿನ್ನೆಡೆಯುಂಟಾಗಿತ್ತು!! ಈಗ ಇನ್ನೂ ಹೆಚ್ಚಿನ ವಿದ್ಯಾವಂತರು ಸಂಘಟಿತ ಪ್ರಯತ್ನ ನಡೆಸಿ, ಸಿರಿಭೂವಲಯದ ಸರಳ ಪರಿಚಯಕೃತಿಗಳನ್ನು ಮೂಲೆಗುಂಪಾಗಿಸಿ, ಪುನಃ ಇಲ್ಲದ ಇತಿಹಾಸ ನಿರೂಪಿಸುವ ಸಾಹಸಕ್ಕೆ ಕೈಹಾಕಿರುವುದು ಕನ್ನಡದ ವಿಶೇಷತೆಯಾಗಿದೆ! ಸಂಬಂಧಿಸಿದವರು ಈ ಮಹತ್ತರವಾದ ಸಾಧನೆಗಾಗಿ ನಿಜಕ್ಕೂ ಹೆಮ್ಮೆ ಪಡಬೇಕಿದೆ!!! ಅವರನ್ನು         ಅಭಿನಂದಿಸೋಣ!!!

ಸುವಿಶಾಲಪ್ರದಕ್ಷರದಭೂವಲಯದ ಪ್ರತಿಯನ್ನು ಕೆಲವರು ತಮ್ಮ ಸಂಕುಚಿತ ಮನೋಭಾವದ ಕಾರಣದಿಂದ ರಹಸ್ಯವಾಗಿ ಮುಚ್ಚಿರಿಸಿರುವ ವಿಚಾರದಲ್ಲಿ ಸದೇಹವಿಲ್ಲ. ಈಗ ಅದರ ನಕಲು ಪ್ರತಿಯನ್ನಾದರೂ ಹೊರತಂದು ಮುಂದಿನ ಸಂಶೋಧನೆನಡೆಸಿ,   ಅಲ್ಲಿನ ಅಂತರ್ಸಾಹಿತ್ಯವನ್ನು ಸಂಗ್ರಹಿಸುವ ಮೂಲಕ ಅವುಗಳ ಸರಳಪರಿಚಯಮಾಡಿಕೊಡಬೇಕಿದೆ.

ಅದೃಷ್ಟವಶದಿಂದ 'ಸುವಿಶಾಲಪತ್ರದಕ್ಷರದ ಭೂವಲಯ'ವೇ ಸಮಗ್ರವಾಗಿ ದೊರೆತರೂ, ಅದು ಚಕ್ರಬಂಧರೂಪದಲ್ಲಿ ಸಂಕೇತವಾಗಿಯೇ ಇರುತ್ತದೆ! ಅದರೊಳಗೆ ನಮಗೆ ಅರ್ಥವಾಗುವ ಸಾಹಿತ್ಯವನ್ನು ಗುರುತಿಸಬೇಕಾದರೆ; ಮೊದಲನೇ ಹಂತವಾಗಿ ಸ್ತಂಬಕಾವ್ಯ ಹಾಗೂ ಅಶ್ವಗತಿಯ ಅಂತರ್ಸಾಹಿತ್ಯವನ್ನು ಪ್ರತ್ಯೇಕಿಸಬೇಕು. ಪ್ರಥಮಖಂಡದ 59 ಅಧ್ಯಾಯಗಳಿಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದಂತೆ ಈ ಕಾರ್ಯವನ್ನು ಸಿರಿಭೂವಲಯದಸುಧಾರ್ಥಿಯು ತನ್ನ ಇತಿಮಿತಿಯಲ್ಲಿ ಸಾಧ್ಯವಿರುವ ಮಟ್ಟಿಗೆ ಮಾಡಿದ್ದಾಗಿದೆ. ಈ ಹಂತದಲ್ಲಿ ಸಾಕಷ್ಟು ಅಂತರ್ಸಾಹಿತ್ಯವು ಪ್ರಕಟವಾಗಿವೆ. 

 ಅಶ್ವಗತಿಯಲ್ಲಿ ಅಂತರ್ಸಾಹಿತ್ಯವನ್ನು ಪ್ರತ್ಯೇಕಿಸಿ ಸಂಗ್ರಹಿಸುವಾಗ, ಪೂರ್ಣಪದ್ಯಗಳು ಹಾಗೂ ಪಾದಪದ್ಯಗಳ ಅಂತರ್ಸಾಹಿತ್ಯವು ಬೇರೆ ಬೇರೆಯಾಗಿರುವುದನ್ನು ಗಮನಿಸಿ, ಅವುಗಳನ್ನು ಪ್ರತ್ಯೇಕವಾಗಿ ಸಂಗ್ರಹಿಸಿ ವಿಶ್ಲೇಷಿಸಬೇಕು.   

  ಪಾದಪದ್ಯಗಳ ಮೊದಲನೇ ಅಕ್ಷರದಲ್ಲಿ ಮೇಲಿನಿಂದ ಕೆಳಕ್ಕೆ ಅಥವಾ ಕೆಳಗಿನಿಂದ ಮೇಲಕ್ಕೆ ಸರ್ಪಗತಿಯಲ್ಲಿ  ಸಾಗಿದಾಗ ದೊರೆಯುವ ಅಂತರ್ಸಾಹಿತ್ಯವನ್ನು ಕ್ರಮಬದ್ಧವಾಗಿ ವಿಂಗಡಿಸಿ, ಪ್ರತೇಕವಾಗಿ ಬರೆದುಕೊಂಡು ವಿಶ್ಲೇಷಿಸಬೇಕು.

  ಮೂಲಕೃತಿಯ ಪಾದಪದ್ಯದಲ್ಲಿ ಸ್ತಂಬಕಾವ್ಯ ದೊರೆಯುವ ವಿಚಾರವಾಗಿ ಪರೀಕ್ಷಿಸಿ ಪ್ರಯತ್ನಿಸಬೇಕು.  ಅಂತರ್ಸಾಹಿತ್ಯವನ್ನು ಪ್ರತ್ಯೇಕಿಸಿದಾಗ, ಅದು ಚತ್ತಾಣವೋ   (ನಾಲ್ಕುಸಾಲಿನ ಪದ್ಯರೂಪ) ಅಥವಾ ಬೆದಂಡೆಯೋ (ಗದ್ಯರೂಪ) ಎಂಬುದನ್ನು ಗಮನಿಸಬೇಕು.

  ಇವುಗಳ ಆಧಾರದಲ್ಲಿ 

1) ಮೊದಲಿಗೆ ಅಶ್ವಗತಿಯ ಅಂತರ್ಸಾಹಿತ್ಯವನ್ನು ಕ್ರಮಬದ್ಧವಾಗಿ ನಾಲ್ಕು ಪಾದಗಳಾಗಿ ವಿಂಗಡಿಸಿಕೊಳ್ಳಬೇಕು. ಅನಂತರ ಅದರಲ್ಲಿ ಪುನಃ ಅಶ್ವಗತಿ ಹಾಗೂ ಸ್ತಂಬಕಾವ್ಯರೂಪದಲ್ಲಿ ಬೇರೊಂದು ಅಂತರ್ಸಾಹಿತ್ಯ   ದೊರೆಯುವುದನ್ನು ಪರೀಕ್ಷಿಸಬೇಕು. ಅರ್ಥಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಅಂತರ್ಸಾಹಿತ್ಯ ದೊರೆತಲ್ಲಿ ಅವನ್ನು ಅಧ್ಯಾಯ; ಪಾದಸಂಖ್ಯೆ; ಅಕ್ಷರಸಂಖ್ಯೆ ಇತ್ಯಾದಿ ವಿಳಾಸ ಸಹಿತವಾಗಿ ಪ್ರತ್ಯೇಕವಾಗಿ ಸಂಗ್ರಹಿಸಿ ವಿಶ್ಲೇಷಿಸಿ ಪರಿಚಯಿಸಬೇಕು. ( ಈ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಪರೀಕ್ಷಿಸಿ,   ಸಮರ್ಪಕವಾದ ಫಲಿತಾಂಶ ದೊರೆಯುವ ಉದಾಹರಣೆಯನ್ನು ಪ್ರತ್ಯಕ್ಷವಾಗಿ ಪ್ರಮಾಣೀಕರಿಸಿದ್ದಾಗಿದೆ)

2) (ಅ) 1ನೇ ಅಧ್ಯಾಯದಿಂದ 59ನೇ ಅಧ್ಯಾಯದವರೆವಿಗೆ ಪ್ರವಹಿಸಿರುವ ಸ್ತಂಬಕಾವ್ಯವನ್ನು ಅವುಗಳಭಾಷಾನುಸಾರವಾಗಿ    ಪ್ರತ್ಯೇಕವಾಗಿ ಒಂದೆಡೆ ಸಂಗ್ರಹಿಸಬೇಕು. (ಸ್ಥಂಬಕಾವ್ಯ)

(ಆ) ಒಂದಕ್ಕಿಂತ ಹೆಚ್ಚು ಅಧ್ಯಾಯಗಳಲ್ಲಿ ಒಂದೇ ಪಾದ ಹಾಗೂ ಅಕ್ಷರ ಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿ   ಮೇಲಿನಿಂದ ಕೆಳಕ್ಕೆ ಅಥವಾ ಕೆಳಗಿನಿಂದ ಮೇಲಕ್ಕೆ ಪ್ರವಹಿಸಿರುವ ಸ್ತಂಬಕಾವ್ಯದ   ಭಾಗವನ್ನು ಸಮರ್ಪಕವಾಗಿ ಗುರುತಿಸಿ, ವಿಳಾಸ ಸಹಿತವಾಗಿ ಅವುಗಳನ್ನು ಪ್ರತ್ಯೇಕವಾಗಿ ಸಂಗ್ರಹಿಸಿ ವಿಶ್ಲೇಷಿಸಿ ಪರಿಚಯಿಸಬೇಕು. 

(ಆಆ) ಕೆಲವು ಅಧ್ಯಾಯಗಳಲ್ಲಿ ಜೋಡಿನಾಗರಬಂಧದಲ್ಲಿ ದೊರೆಯುವ ಸ್ತಂಬಕಾವ್ಯಭಾಗವನ್ನು ವಿಳಾಸಸಹಿತ ಗುರುತಿಸಿ ಪ್ರತ್ಯೇಕವಾಗಿ ಸಂಗ್ರಹಿಸಿ ವಿಶ್ಲೇಷಿಸಿ ವಿವರಿಸಬೇಕು. ಅಂದರೆ; ಯಾವುದೇ ಒಂದು ಅಧ್ಯಾಯದ ಯಾವುದೇ ಪಾದದಲ್ಲಿ ಪ್ರಾರಂಭದಲ್ಲಿ ಅಥವಾ ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿ ಅಥವಾ   ಕೊನೆಯಲ್ಲಿ ಹಲವಾರು ಅಕ್ಷರಗಳು ಮೇಲಿನಿಂದ ಕೆಳಗಿಳಿದು ಬಲಬದಿಯ ಅಕ್ಷರದಿಂದ ಮೇಲೆಸಾಗಿ, ಪುನಃ ಬಲಬದಿಯ ಅಕ್ಷರದಿಂದ ಕೆಳಗೆಸಾಗುವ ಕ್ರಮವಿರುತ್ತದೆ.   ಅವುಗಳನ್ನು ಕ್ರಮಬದ್ಧವಾಗಿ ಪ್ರತ್ಯೇಕಿಸಿ, ವಿಶ್ಲೇಷಿಸಿ ವಿವರಿಸಬೇಕು.

  ಈ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ದೊರೆಯುವ ಅಂತರ್ಸಾಹಿತ್ಯವನ್ನು ಸಾಧ್ಯವಿರುವ ಮಟ್ಟಿಗೆ ಮೂಲ ಪದ್ಯಗಳಂತೆಯೇ ಒಂದೇ ಸಾಲಿನಲ್ಲಿ ನಾಲ್ಕುಪಾದಗಳಾಗಿ ವಿಂಗಡಿಸಿ, ಅದರಲ್ಲಿ ಪುನಃ   ಅಶ್ವಗತಿ ಹಾಗೂ ಸ್ತಂಬಕಾವ್ಯರೂಪದಲ್ಲಿ ಬೇರೊಂದು ಭಾಷೆಯ (ಕನ್ನಡ; ಪ್ರಾಕೃತ; ಸಂಸ್ಕತ ಇತ್ಯಾದಿ) ಅಂತರ್ಸಾಹಿತ್ಯವು ದೊರೆಯುತ್ತದೆಯೇ ಎಂಬುದನ್ನು ಪರೀಕ್ಷಿಸಿ,   ಅದನ್ನು ಪ್ರ್ರತ್ಯೇಕಿಸಿ, ವಿಶ್ಲೇಷಿಸಿ, ವಿವರಿಸಬೇಕು.

  ಈರೀತಿಯ ವಿಶ್ಲೇಷಣೆ ಹಾಗೂ ವಿವರಣೆಯನ್ನು ನೀಡುವ ಕಾರ್ಯ ನಿರ್ವಹಿಸುವವರಿಗೆ  ಕನ್ನಡದೊಂದಿಗೆ ಬೇರೊಂದು ಅಥವಾ ಹಲವಾರು ಭಾಷೆಗಳ ಪರಿಚಯದೊಂದಿಗೆ ಪ್ರಾಚೀನವಾದ ಧರ್ಮಜ್ಞಾನ, ವಿಜ್ಞಾನ,  ಸಾಹಿತ್ಯ, ಸಂಗೀತ, ನೃತ್ಯಾದಿ ನಾನಾರೀತಿಯ ವಿಚಾರಗಳ ಆಳವಾದ    ಜ್ಞಾನ ಅಥವಾ   ಸಮರ್ಪಕವಾದ ಪರಿಚಯವು ಅತ್ಯಗತ್ಯ.

  "ಸಿರಿಭೂವಲಯದಲ್ಲಿ ಏನೂ ಇಲ್ಲ; ಈಗ ಸೂಚಿಸಿರುವುದೆಲ್ಲವೂ ಕೇವಲ ಭ್ರಮಾಲೋಕದಲ್ಲಿ ವಿಹರಿಸುವವರ ಸ್ವಕಪೋಲ ಕಲ್ಪಿತ ವಿವರಣೆಗಳು"  ಎಂದು ಅನುಚಿತವಾಗಿ ವಾದಿಸುವವರ ವಾದದ ಬೇಗೆಯನ್ನು ಶಮನ ಮಾಡಲು ಅಗತ್ಯವಾದುದಕ್ಕಿಂತ ಹೆಚ್ಚಿನ ಮಾಹಿತಿಗಳು ಈಗಾಗಲೇ ಬೆಳಕುಕಂಡು ಪ್ರಕಟವಾಗಿ; ಸಾಮಾನ್ಯ ಓದುಗರನ್ನು ತಲುಪಿದ್ದಾಗಿದೆ. ಇನ್ನುಳಿದಿರುವುದು ಸಿರಿಭೂವಲಯದ   ವಿಶ್ವರೂಪದರ್ಶನಮಾತ್ರ.

  ಮೇಲೆಸೂಚಿಸಿದಂತೆ ಬಹುಮುಖ ಪ್ರತಿಭಾಶಾಲಿಗಳು ಬಹಳ ತಾಳ್ಮೆಯಿಂದ ಶ್ರಮವಹಿಸಿ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸಿದಲ್ಲಿಮಾತ್ರವೇ ಸಾಮಾನ್ಯ ಓದುಗರಿಗೆ ಸರ್ವಜ್ಞಸ್ವರೂಪಿಯಾದ ಪ್ರಾಚೀನ ಕನ್ನಡಕವಿ ಕುಮುದೇಂದುಮುನಿಯ ಸರ್ವಭಾಷಾಮಯೀಭಾಷಾ ಸಿರಿಭೂವಲಯದ ವಿಶ್ವರೂಪದರ್ಶನವಾಗಲು ಸಾಧ್ಯವಾಗುತ್ತದೆ!

    ಇಂಥ ಮಹೋನ್ನತವಾದ, ಅತಿಕಠಿಣವಾದ, ಲೋಕೋಪಕಾರಿಯಾದ, ಆತ್ಮಸಾಕ್ಷಾತ್ಕಾರವನ್ನು ಒದಗಿಸುವ ಕಾರ್ಯವನ್ನು ಸಾಧಿಸುವ ಛಲಹೊಂದಿದ ಮೇಧಾವಿಗಳ ಶ್ರದ್ಧಾವಂತ ಸೇವೆಯು ಈಗ ಅತ್ಯಗತ್ಯವಾಗಿದೆ.

ಇಂದಿನ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಸಾಹಿತ್ಯದ ಅಧ್ಯಯನವೆಂಬುದು ಯಾರಿಗೂ ಬೇಡದ ವಿಚಾರವಾಗಿದೆ! ಸಿರಿಭೂವಲಯವು ಈಗಾಗಲೇ ‘ಕಬ್ಬಿಣದ ಕಡಲೆ’ ಎಂಬ ಹಣೆಪಟ್ಟಿಯನ್ನು ಹೊಂದಿರುವ ಕಾರಣದಿಂದ ಜನಸಾಮಾನ್ಯರಿಗೆ ಇದು ಸುಲಭವಾಗಿ ಅರ್ಥವಾಗುವುದಿಲ್ಲ. ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾಲಯದವರಿಗೆ ಇದರ ಗಾಳಿಗಂಧವೂ ತಿಳಿಯದು! ಹೀಗಿರುವಲ್ಲಿ ಈ ಜಗತ್ತಿನ ಅಚ್ಚರಿಯ ಕಾವ್ಯವು ಮುಂದಿನ ತಲೆಮಾರಿಗೆ ಉಳಿಯುವ ದಾರಿಯಾವುದು? ಈ ಕಾರಣದಿಂದಾಗಿ ಈಗ ಸಿದ್ಧವಾಗಿರುವ ಸರಳಸಾಹಿತ್ಯವನ್ನು ಶಾಲಾ ಮಕ್ಕಳಿಗಾದರೂ ಕಂಠಪಾಠದ ಸ್ಫರ್ಧೆಯ ರೂಪದಲ್ಲಿ ಕಲಿಸುವ ಕಾರ್ಯನಡೆಯಬೇಕಿದೆ.

ವ್ಯಕ್ತಿಜೀವನದ ವಿಕಸನಕ್ಕೆ ಹೆಚ್ಚಿನ ನೆರವುನೀಡಲಾರದ ದೂರದರ್ಶದ  ದಾಸಾನುದಾಸರಾಗಿರುವ ಇಂದಿನ ಮಕ್ಕಳ ಪೋಷಕರು ಈ ಮಹತ್ತರವಾದ   ಜ್ಞಾನನಿಧಿಯನ್ನು ತಮ್ಮ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಪರಿಚಯಿಸುವ ಮನಸುಮಾಡಬೇಕಿದೆ. ಚಿಕ್ಕಮಕ್ಕಳೂ ಕಂಠಪಾಠಮಾಡಬಹುದಾದ ಸರಳ ರೂಪದಲ್ಲಿ ಕಾವ್ಯವು ಸಿದ್ಧವಾಗಿದೆ. ಕನ್ನಡಭಾಷೆಯ ವಿಚಾರದಲ್ಲಿ ನಿಜವಾದ ಅಭಿಮಾನಹೊಂದಿದ ಉದ್ಯಮಿಗಳು  ದೂರದರ್ಶನದಮೂಲಕವೂ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಈ ಮಹತ್ತರವಾದ ಜ್ಞಾನನಿಧಿಯ ಪ್ರದರ್ಶನಕ್ಕೆ ಅವಕಾಶಕಲ್ಪಿಸಿ ಈ ಅಮೂಲ್ಯವಾದ ಜಗತ್ತಿನ ಸಾಹಿತ್ಯದ ವ್ಯಾಪಕ ಪರಿಚಯಕ್ಕೆ ನೆರವಾಗಬಹುದಾಗಿದೆ. 

ಇಲ್ಲವಾದಲ್ಲಿ, ಈ ಅತ್ಯಮೂಲ್ಯವಾದ ಸಾಹಿತ್ಯರತ್ನವು ಖಾಸಗಿಯವರ ಕೈಸೇರಿ, ಜನಸಾಮಾನ್ಯರ ಪಾಲಿಗೆ ಇದು ಗಗನಕುಸುಮವಾಗುವುದು ಖಚಿತ. ಅಥವಾ ಮುಂದಿನ ಶತಮಾನದವರೆವಿಗೂ ಇದು ಯಾರಿಗೂ ಅರ್ಥವಾಗದ ಕಬ್ಬಿಣದ ಕಡಲೆಯಾಗಿಯೇ ಮುಂದುವರೆಯುವುದು ಅನಿವಾರ್ಯ!  ಇದು ಹೇಗಾಗಬೇಕು? ಏನಾಗಬೇಕು? ಎಂಬುದನ್ನು ವಿವೇಕಿಗಳಾದ ನೀವೇ ನಿರ್ಧರಿಸಬೇಕೆಂದು ಈ ಮೂಲಕ ನನ್ನ ಕಳಕಳಿಯ ಮನವಿ.

ಸರ್ವಜ್ಞಸ್ವರೂಪಿಯಾದ ಕುಮುದೇಂದುಮುನಿಯು ಸಕಲರಿಗೂ ಸದ್ಭುದ್ಧಿಯನ್ನು ಕರುಣಿಸಲಿ.

                                              -ಸಿರಿಭೂವಲಯದ ಸುಧಾರ್ಥಿ, ಹಾಸನ


*   *   *